Vilkår for biludlejning


Ved anvendelse af formidlingsplatformen for privat og erhvervsmæssig biludlejning (”Platformen”) på hjemmesiden gomore.dk accepterer du som Udlejer/Lejer følgende vilkår.

§ 1 Indledning

1.1 Driften af Platformen varetages af GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (herefter kaldet ”GoMore”).

1.2 Anvendelse af Platformen forudsætter, at du har oprettet en profil og er medlem af GoMore. De generelle betingelser for samkørsel, brug af hjemmesiden og medlemskab kan du finde her.

1.3 Et medlem som opretter en annonce for biludlejning kaldes herefter for ”Udlejer”. Et medlem som benytter sig af en annonce for biludlejning, kaldes herefter for ”Lejer”.

1.4 Bilen må anvendes i erhvervsøjemed ved transport til og fra arbejde, møder og messer mm. Bilen må ikke anvendes i erhvervsøjemed såfremt bilen er en central del af virksomheden fx. taxi, vognmandsforretning o.l..

1.5 Lejekontrakten (herefter kaldet ”Lejekontrakt”) bruges til at notere antal kørte kilometer, brændstof, kendte skader og mangler, samt andet af betydning for parternes lejeaftale. Lejekontrakten kan findes i GoMores app på Udlejers telefon. Ved GoMore Nøglefri udlejninger, findes lejekontrakten på Lejers telefon.


§ 2 Ydelser

2.1 GoMores medlemmer erhverver af GoMore alene adgang til en formidlingsplatform (database). Platformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Lejere at etablere den fornødne kontakt til Udlejere, som har oprettet en annonce, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende privat billeje.


§ 3 Forsikring og forsikringskrav

3.1 Alle biler, som udlejes privat via Platformen, skal være dækket af en særlig forsikring som GoMore har udviklet i samarbejde med Tryg jf. nærmere nedenfor under punkt 3.5..

Forsikringen tegnes automatisk, når en leje foretages via GoMore, og forsikringsprisen er indeholdt i GoMores forsikrings- og servicegebyr. Det er et krav for dækning, at bilen, Lejer og Udlejer overholder disse betingelser, og dækningen gælder kun i lejeperioden som fremgår af bookingen på GoMore.

En Udlejer på GoMore kan maksimalt udleje fem privatejede biler indregistreret til privat personkørsel eller godstransport privat på GoMores udlejningsforsikring via Tryg. Hvis en Udlejer udlejer mere end fem private biler, skal Udlejeren registreres som Erhvervsudlejer på Platformen og selv levere udlejningsforsikring via eget forsikringsselskab som nærmere defineret under punkt 3.2.4..

3.2 Krav til bilen:

3.2.1 For at være omfattet af forsikringsdækningen, stilles der følgende krav, som alle udlejningsbiler skal opfylde:

 • Bilen er privatejet og registreret til privat personkørsel eller godstransport privat (varebil). Leasingbiler, som er leaset gennem GoMore og samarbejdspartnere, er dog også omfattet af forsikringsdækningen.
  • Ved privatleaset bil skal Udlejeren være leasingtager.
  • Ved erhvervsleaset bil skal Udlejeren være virksomheden eller dennes medarbejder (bruger af bilen) med virksomhedens tilladelse.
 • Bilen må hverken generelt eller på deltid anvendes til erhvervsformål, herunder, men ikke begrænset til, vare- og godstransport.
 • Bilen skal være ansvarsforsikret efter gældende dansk lov samt fuld kaskoforsikret i forvejen i et offentligt registreret (DMR) forsikringsselskab.
 • Bilen må ikke have en egenvægt på over 3.500 kg (svarende til grænseværdien for lille kørekort).
 • Bilens nyværdi må ikke overstige kr. 2.000.000.
 • Biler med en nyværdi på mere end kr. 1.000.000 skal have en aktiv forsikringsgodkendt GPS installeret i bilen.
 • Bilen må ikke have kørt mere end 250.000 km.
 • Bilen må ikke være mere end 15 år gammel regnet fra første indregistreringsdato.
 • Bilen skal have en aktiv GPS i bilen under alle udlejninger, hvis bilen er mindre end 5 år gammel og har en nyværdi over kr. 800.000..
 • Ved GoMore Nøglefri gælder særlige krav, som findes under punkt 3.2.3..
 • Ved firmaejede og/eller erhvervsregistrerede biler gælder særlige krav, som findes under punkt 3.2.4..

3.2.2 Ved udlejning af bil til udlandskørsel skal udlejningsbiler endvidere opfylde følgende krav:

 • Bilen skal være indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni 2012.
 • Del 1 af den nye registreringsattest (og kun den) skal ligge i bilen ved udlejning til udland.

3.2.3 Ved udlejning af bil med GoMore Nøglefri skal udlejningsbiler og Udlejer endvidere opfylde følgende krav:

 • At bilen har minimum én ekstranøgle.
 • At bilen er parkeret på en offentlig tilgængelig lokation med pålidelig mobildatadækning.
 • At Udlejer i forbindelse med aktivering af GoMore Nøglefri har testet, at startspærren virker korrekt og bilen ikke kan startes med nøglen, når den er låst med GoMore appen. Når GoMore Nøglefri aktiveres på Udlejers bilprofil, bekræfter Udlejer, at startspærren fungerer efter hensigten.
 • Særligt for Tesla: At Udlejer i forbindelse med aktivering af GoMore Nøglefri har aktiveret en pinkode på sin Tesla, som lejer skal bruge i forbindelse med udlejningen. Teslaer med GoMore Nøglefri må ikke udlejes uden pinkode. Når GoMore Nøglefri aktiveres på Udlejers bilprofil, bekræfter Udlejer, at startspærren fungerer efter hensigten.
 • At Udlejer er ansvarlig for at teste startspærren løbende, og i tilfælde af uregelmæssigheder skal Udlejer sikre bilen og straks kontakte GoMore.
 • At Udlejer altid er ansvarlig for at låse bilen via GoMore-appen før en Nøglefri udlejning og kontrollere, at dørene er korrekt låst.

3.2.4 For alle firmaejede og/eller erhvervsregistrede biler, der udlejes på GoMore, gælder det, at alle udlejninger skal være dækket af Udlejers udlejningsforsikring via Udlejerens forsikringsselskab.

Udlejers udlejningsforsikring skal som minimum inkludere fuld ansvars- og kaskoforsikring, samt vejhjælp og erhvervsudlejeren må maksimalt opkræve lejer en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skadehændelse. Vejhjælp skal ske uden beregning og skal kunne rekvireres 24 timer i døgnet alle ugens dage.

En erhvervsbil er defineret som enhver bil der er 1) ejet af en virksomhed og/eller 2) ikke indregistreret til privat persontransport eller godstransport privat.

En Udlejer på GoMore kan maksimalt udleje fem private biler på GoMore og samtidig opnå dækning via GoMores private udlejningsforsikring via Tryg. Hvis Udlejeren udlejer mere end fem private biler, skal denne registreres som Erhvervsudlejer på Platformen og levere udlejningsforsikring via eget forsikringsselskab for alle Udlejerens biler, uanset hvordan disse er ejet og/eller indregistreret.

Alle erhvervsregistrerede biler på GoMore skal overholde følgende krav:

 • Bilen skal være ansvarsforsikret efter gældende dansk lov, samt fuld kaskoforsikret i et offentligt registreret (DMR) forsikringsselskab. Herudover skal forsikringen inkludere vejhjælp uden beregning, som kan rekvireres 24 timer i døgnet.
 • Bilen må ikke have en egenvægt på over 3.500 kg (svarende til grænseværdien for lille kørekort).
 • Bilen må ikke have kørt mere end 350.000 km.
 • Bilen må ikke være mere end 18 år gammel regnet fra første indregistreringsdato.
 • Hvis nødvendigt skal bilen have tilladelse til udlejning uden fører jf. Udlejningsbekendtgørelsen. Læs mere her. Erhvervsudlejeren er til enhver tid ansvarlig for at sikre de rette tilladelser. GoMore kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig, hvis en bil udlejes uden rette tilladelse(r).

I tilfælde af skader sket under udlejning af en erhvervsregistreret bil, har man som Erhvervsudlejer det fulde ansvar for skadebehandlingen. GoMore assisterer med kommunikationen mellem Erhvervsudlejeren og Lejeren, men kan ikke holdes ansvarlig for skader sket før, under eller efter udlejning på GoMore.

GoMore kan hjælpe med opkrævning af selvrisiko fra Lejer, når en skade sket under udlejning er faktuelt udbedret. Ved godkendelse af disse betingelser, accepterer Lejer at GoMore på vegne af en Erhvervsudlejer, må opkræve selvrisiko hos Lejer.

GoMore kan også hjælpe med opkrævning af bøder eller andre ekstraomkostninger efter endt leje, så længe ekstraomkostninger rapporteres til GoMore indenfor den til enhver tid gældende tidsfrist, samt at erhvervsudlejeren kan dokumentere kravet.

Erhvervsudlejer kan også vælge selv at opkræve selvrisiko fra Lejer, betaling for bøder eller andre ekstraomkostninger efter endt leje og skal tilsvarende følge de til enhver tid gældende tidsfrister samt fremsende dokumentation for kravet til lejer. Særligt gælder det, at ekstraomkostninger for brændstof og kilometer skal rapporteres til Lejer eller GoMore indenfor 72 timer efter endt leje. Herefter kan et krav om ekstraomkostninger ikke rettes.

Erhvervsudlejer skal rapportere ekstraomkostninger til GoMore via “Rapporter ekstraomkostning” under den afsluttede lejeaftale. Læs mere her.

Erhvervsudlejeren skal til enhver tid dokumentere en Lejers ansvar for en skade sket i en lejeperiode via en lejekontrakt. Der kan ikke opkræves selvrisiko fra en Lejer førend en skade er udbedret og der foreligger en selvrisikoopkrævning fra Udlejers forsikringsselskab, eller en værkstedsrapport, der dokumenterer hvad der er lavet, samt hvad prisen herfor er. I tilfælde af ikke-forsikringsdækkede skader dækkes udgifter til reparation af enten Udlejer eller Lejer afhængigt af hvem, der bærer ansvaret for skaden jf. punkt 6.2.8. Udlejer træffer beslutning om reparation, hvis skaden ikke er forsikringsdækket, men er forpligtet til at finde en rimelig og konkurrencedygtigt prissat løsning på udbedringen i tilfælde, hvor Lejer er erstatningsansvarlig.

Erhvervsudlejeren skal til enhver tid følge den gældende lovgivning og standarder for betalinger og betalingsvarsler før der fx pålægges rykkergebyr på en opkrævning eller foretages varsel om inkasso overfor Lejer. Se reglerne her.

Erhvervsudlejeren må ikke pålægge administrationsgebyrer på opkrævninger fra Lejer fx på opkrævning af selvrisiko, bøder eller andre ekstraomkostninger.

Enhver skattemæssige indberetning af privat brug af erhvervsregistrerede køretøjer, ved udlejning på GoMore, er Udlejers ansvar. GoMore er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for de eventuelle skattemæssige konsekvenser af udlejningen og påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed.

3.2.5 I tilfælde hvor GoMore (GoMore ApS) selv står som udlejer af biler via Platformen, er GoMore (GoMore ApS) Erhvervsudlejer og underlagt samme krav som øvrige Erhvervsudlejere på Platformen. GoMores (GoMore ApS) eventuelle virke som Erhvervsudlejer har ingen indflydelse på nærværende betingelser eller andre betingelser for brug af Platformen.

Ved at godkende disse betingelser, accepterer Lejer, at eventuelle skader sket under en lejeperiode på en lejebil hvor GoMore står som udlejer opkræves hos Lejer ud fra denne prisliste.

3.2.6 I tilfælde af brud på disse betingelser, forbeholder GoMore sig retten til at ændre eller slette en Udlejers udlejningsannonce på GoMore, og/eller ændre, aflyse eller afvise enhver booking uden afregning til Udlejeren.

3.2.7 Det er ikke tilladt for Erhvervsudlejere at opkræve egne gebyrer.

3.3 Krav til Lejer:

3.3.1 For at opfylde forsikringskravene kræves det desuden, at Lejer samt eventuelle ekstra førere af bilen skal være fyldt 21 år, have et gyldigt kørekort i Danmark og have haft kørekortet i mindst 1 år.

For biler defineret som premium af GoMore, skal Lejer samt eventuelle ekstra førere af bilen være fyldt 28 år og have haft kørekortet i mindst 1 år. Lejer samt eventuelle ekstra føres kørekortnummer skal fremgå af lejeaftalen. Ved tilføjelse af ekstra fører efter lejeaftalens indgåelse skal ekstra førers kørekortnummer endvidere kunne dokumenteres.

GoMore forbeholder sig retten til at afvise en Lejer hvis denne ikke kan kreditgodkendes eller er registreret i RKI.

Bemærk: Der opkræves 30 kr. pr. påbegyndt lejedøgn for Lejere under 25 år.

3.3.2 Ved kørsel til udlandet skal Lejer tilkøbe udlandskørsel. Forsikring af udlandskørsel dækker Lejer i EU og lande dækket af Det Grønne Kort. Læs mere her.

Bemærk: Udlandskørsel koster 40 kr. pr. lejedøgn. Lejer betaler udlandskørsel for den fulde lejeperiode, dog maks i 5 dage (200 kr.) selvom lejeperioden overstiger 5 dage.

3.3.3 Hvis en anden person end Lejer skal føre bilen i lejeperioden, skal Lejer tilkøbe ekstra fører-dækning.

En person, der tidligere har fået afvist sin lejergodkendelse på GoMore, må ikke tilføjes som ekstra fører på lejeaftalen eller køre bilen. Hvis en person, der tidligere har fået afvist sin lejergodkendelse alligevel kører bilen, kan forsikringsdækningen frafalde og Lejer vil i det tilfælde hæfte for alle omkostninger i forbindelse med skader på bilen, sagsbehandling, tab, osv. GoMore forbeholder sig ydermere retten til at opkræve Lejer et administrationsgebyr på DKK 5.000.

Det er altid Lejer, der skal afhente og aflevere bilen. Lejer har til hver en tid det fulde ansvar for bilen i den fulde lejeperiode.

Bemærk: Ekstra fører koster 35 kr. pr. lejedøgn.

3.3.4 Lejer skal ved første booking af lejebil bekræfte sin identitet med NemID samt ved at uploade foto af sygesikringsbevis og kørekort. Fotos af sygesikringsbevis og kørekort godkendes af GoMore og opbevares i 365 dage efter at lejemålet er afsluttet, hvorefter de slettes.

3.4 Hvis de ovennævnte forsikringskrav ikke er opfyldt, må aftalen om billeje ikke indgås.

Parterne må i øvrigt ikke indgå aftale om brug af bilen i lejeperioden, som vil medføre, at forsikringsdækningen bortfalder jf. forsikringsbetingelserne, eller indgå aftale om udlejning af bilen i mere end 30 sammenhængende dage.

3.5 Udlejer og Lejer bør begge gennemgå forsikringsbetingelserne, som kan læses i deres fulde længde her, inden aftalen om billeje indgås. Generelt kan det dog oplyses at:

 • Forsikringen kun gælder for lejeperioden, som nærmere defineret i bilens udlejningsdata.
 • Forsikringen maksimalt dækker i 30 sammenhængende dage.
 • Forsikringen kun dækker for brug af bilen i Danmark, medmindre lejer har tilkøbt udlandsforsikring ved booking.
 • Forsikringen har samme faste pris, uanset hvilke skader som måtte opstå.
 • Mekaniske skader ikke er dækket, herunder forkert påfyldning af brændstof og skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie.
 • Selvrisikoen er 6.000 kr. per skadehændelse. Har Lejer tilkøbt selvrisikoforsikring før lejens start, er selvrisikoen enten 1.500 kr. eller 0 kr. per skadehændelse alt efter hvilken selvrisikoforsikring Lejer har tilkøbt. Selvrisikoforsikring skal tilkøbes før lejens start.
  • Selvrisikoforsikring (1.500 kr. per skadehændelse) koster 59 kr. pr. påbegyndt lejedøgn hvis dagsprisen på bilen er mellem 0-349 kr., 69 kr. pr. påbegyndt lejedøgn hvis dagsprisen på bilen er mellem 350-700 kr., eller 89 kr. pr. påbegyndt lejedøgn hvis dagsprisen på bilen er over 701 kr..
  • Selvrisikoforsikring (0 kr. per skadehændelse) koster 99 kr. pr. påbegyndt lejedøgn hvis dagsprisen på bilen er mellem 0-349 kr., 109 kr. pr. påbegyndt lejedøgn hvis dagsprisen på bilen er mellem 350-700 kr., eller 119 kr. pr. påbegyndt lejedøgn hvis dagsprisen på bilen er over 701 kr..
 • Lejer skal betale selvrisikoen, hvis der opstår en skade i lejeperioden.
 • Der kun opkræves én selvrisiko, selvom både ansvars- og kaskoskade aktualiseres.
 • Reparation af stenslag i frontrude er gratis, men at der ved udskiftning af frontrude opkræves selvrisiko.
 • Biltyveri foretaget af tredjemand (ikke Lejer) er dækket.
 • Bortkomst, defineret ved at Lejer ikke har returneret bilen senest 28 dage efter afleveringstidspunktet på bookingen, også er dækket såfremt der er sket anmeldelse til politiet, dog således at Lejers selvrisiko ved bortkomst er 5% af erstatningsbeløbet, dog minimum 10.000 kr..
 • Dækningen ved bortkomst kan bortfalde, hvis Udlejer overdrager bilens registreringsattest til Lejer. Registreringsattesten skal derfor fjernes fra bilen før udlejning. Ved udlejning, hvor bilen skal til udlandet skal del 1 (og kun den) af registreringsattesten dog ligge i bilen under udlejningen.
 • Forsikringen indeholder vejhjælp i samarbejde med Tryg Vejhjælp.

3.6 GoMore er ikke forsikringsudbyder, men er registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet.


§ 4 Betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, skal medlemmerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse på Platformen. Det er ikke tilladt at aftale andre priser eller at modtage betaling uden om platformen. Dette med undtagelse af afregning af ekstra omkostninger som fx overkørte km., manglende brændstof, afgifter m.m. hvis GoMore ikke er i stand til at opkræve disse efter lejens afslutning.

4.2 Alle betalinger mellem Udlejer og Lejer skal foregå via Platformens online betalingsmodul. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusiv forsikrings- og administrationsgebyr, opkræves på Lejerens debet- eller kreditkort, når Udlejeren accepterer en anmodning om billeje. Betalingen for lejebookingen eksklusiv eventuelle ekstraomkostninger, overføres til Udlejeren 24 timer efter afslutningen af lejeperioden. Betalingen for eventuelle ekstraomkostninger overføres til Udlejer 4 dage efter afslutningen af lejeperioden, hvis betalingen kan trækkes på Lejers betalingskort. Kan ekstraomkostninger ikke trækkes på Lejers betalingskort, fakturerer GoMore Lejer og overfører pengene til Udlejer, når Lejer har betalt. Hvis lejeperioden varer længere end 14 dage, tager GoMore dog forbehold for at trække en forholdsmæssig betaling hver 14. dag. Det aftalte beløb, eksklusiv forsikrings- og administrationsgebyr, overføres til Udlejers saldo på gomore.dk, hvorefter han eller hun kan vælge at hæve beløbet, jf. dog § 4.3..

4.3 For at stille Platformen til rådighed opkræver GoMore et servicegebyr af prisen for den enkelte biludlejning fra hhv. Udlejer og Lejer. Størrelsen på servicegebyret vil til enhver tid fremgå af platformen inden en booking gennemføres, og beløbet betales automatisk ud af lejeprisen. Mere information om servicegebyrer og beregning heraf kan findes i vores artikel om servicegebyrer her.

4.3.1 Eventuelle servicegebyrer vises for Udlejer eller Lejer inden Udlejer accepterer en lejeanmodning og inden Lejer foretager en lejeanmodning. GoMore forbeholder sig retten til at ændrer servicegebyrer. Eventuelle gebyrændringer påvirker dog ikke lejeaftaler, der er foretaget inden gebyrændringens ikrafttrædelsesdato.

4.4 Hvis biludlejningen ikke kan gennemføres grundet Lejers forhold, fx fordi Lejer ikke møder op eller ikke kan fremvise gyldigt kørekort, skal Lejer betale den fulde lejepris inklusiv service-, forsikrings- og administrationsgebyr. Aflyser Lejer en accepteret booking inden lejens start, skal Lejer evt. betale et aflysningsgebyr som beskrevet i § 7..

4.5 Hvis biludlejningen ikke kan gennemføres grundet Udlejers forhold, fx fordi Udlejer ikke møder op, eller fordi bilen ikke opfylder minimumskravene, skal Udlejer betale service-, forsikrings- og administrationsgebyr, samt et aflysningsgebyr som beskrevet i § 7, som går til at kompensere lejer. Lejers betaling vil blive annulleret. Lejer har ikke krav på yderligere kompensation vedrørende den ikke gennemførte udlejning fx i forbindelse med omkostninger til alternativ transport. Aflyser Udlejer en accepteret booking inden lejens start, skal Udlejer betale et aflysningsgebyr som beskrevet i § 7..

4.6 I tilfælde af manglende gennemførelse af biludlejningen grundet Udlejers forhold, skal Lejer som udgangspunkt give GoMore besked herom senest 12 timer efter det planlagte starttidspunkt. GoMore forbeholder sig retten til at gennemføre fuld lejebetaling på trods af Lejers rettidige meddelelse på baggrund af oplysninger indhentet fra Udlejer. Hvis GoMore benytter sig af denne mulighed, vil det blive meddelt til begge parter via e‐mail. GoMore kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for udnyttelse – eller manglende udnyttelse – af denne mulighed.

4.7 Hvis ovennævnte retningslinjer for betaling ikke følges, kan GoMore vælge at lade forsikringsdækning frafalde.

4.8 Ved accept af disse betingelser, giver du GoMore tilladelse til at bruge gemte betalingsoplysninger på din profil til betaling af bookinger, servicegebyrer, depositum, ekstra omkostninger i forbindelse med en lejeaftale, samt omkostninger i forbindelse med eventuelle krav og administrative gebyrer. GoMore forbeholder sig også retten til at tilbageholde en del af eller hele det betalte depositum til at betale for ekstraomkostninger, der er opstået i forbindelse med en booking.


§ 5 Brændstof og antal kørte kilometer

5.1 Medmindre andet er aftalt, skal Lejer aflevere bilen med samme mængde brændstof, som ved lejeperiodens start. For at kunne kontrollere dette, bør parterne i fællesskab notere mængden af brændstof i brændstofstanken i Lejekontrakten.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger bliver brændstofniveau som udgangspunkt automatisk aflæst af appen. På nogle bilmodeller aflæses brændstofniveauet ikke automatisk, og Lejer skal derfor aflæse og dokumentere med billeddokumentation i appen. Det er altid Lejers ansvar at billeddokumentere bilens brændstofniveau.

5.2 Bilens kilometertal bør ligeledes anføres i bilens Lejekontrakten ved lejeperiodens begyndelse og afslutning.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger bliver kilometertal som udgangspunkt automatisk aflæst af appen. På nogle bilmodeller aflæses kilometertal ikke automatisk og Lejer skal derfor aflæse og dokumentere med billeddokumentation i appen. Det er altid Lejers ansvar at billeddokumentere bilens kilometertal.

5.3 Ved brug af lejekontrakten i appen: I tilfælde af, at bilen returneres med mindre brændstof eller overkørte kilometer, foretages en opkrævning på Lejers betalingskort for omkostningerne forbundet hermed. Omkostningerne for overkørte kilometer beregnes automatisk baseret på prisen pr. overkørte kilometer, der er oplyst til Lejer under booking. Udlejer og Lejer skal selv blive enige om prisen for manglende brændstof ved ikke-Nøglefri udlejninger.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger udregnes prisen på manglende brændstof ved, at appen registrerer hvor mange liter, der mangler, og beregner en prisen. De aktuelle priser findes her. Opkrævningen sker automatisk via Lejers betalingskort eller Udlejers saldo på GoMore, afhængigt af den betalende part.

Udlejer og Lejer kan også tilføje øvrige omkostninger i lejekontrakten, som tilsvarende manglende brændstof og overkørte kilometer, vil blive opkrævet på Lejers betalingskort efter underskrivelse af lejekontrakten. Af sikkerhedsmæssige årsager behandler vi ikke samlede ekstraomkostninger over 5.000 kr. eller 700 € automatisk. I disse tilfælde er det Udlejer og Lejers ansvar at afregne på anden vis.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger er der ingen begrænsning på samlede ekstraomkostninger.

Hvis Lejer tilbageleverer bilen med mere brændstof end ved lejeperiodens start, er Udlejer forpligtet til at tilbagebetale Lejer. Udlejer er dog i alle tilfælde ikke forpligtet til at tilbagebetale Lejer for underkørte kilometer.

Såfremt ekstraomkostninger kan trækkes på Lejers betalingskort, overføres pengene til Udlejers saldo på GoMore 4 dage efter lejens afslutning. Kan ekstraomkostninger ikke trækkes på Lejers betalingskort, fakturerer GoMore Lejer og overfører pengene til Udlejers saldo på GoMore, når Lejer har betalt.

GoMore hjælper alene med håndtering af ekstraomkostninger, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for at betale Udlejer. GoMore kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for mislykkede betalinger, eller andre tekniske problemer, der forhindrer en opkrævning på Lejers betalingskort.


§ 6 Krav til aftalen mellem Udlejer og Lejer

6.1 Udlejer må ikke give Lejer tilladelse til at bruge bilen på en måde, som vil medføre, at der ikke er forsikringsdækning.

6.2 Derudover indgår følgende ufravigelige vilkår i lejeaftalen:

6.2.1 Udlejer indestår for, at bilen er vedligeholdt og i forsvarlig stand, og at den overholder alle lovkrav i forhold til periodisk syn, dæk og mønsterdybde, sikkerhedsudstyr mv. Inden enhver udlejning, indestår Udlejer endvidere for, at Udlejer har tjekket og om nødvendigt efterfyldt bilen med tilstrækkeligt olie, kølervæske, vand, sprinklervæske m.m. jf. producentens forskrifter. Udlejer indestår for, at bilen er præsentabel og lever op til det beskrevne på bilprofilen, herunder tekst og billeder. Bilen må ikke have væsentlige fejl og mangler ift. bilprofilen, herunder fx røde advarselslamper der lyser.

GoMore forbeholder sig retten til at vurdere om bilen lever op til de gældende krav for vedligeholdelse, og ud fra GoMores vurdering at aflyse en accepteret booking, hvis bilen ikke lever op til dette. Aflyser GoMore en accepteret booking inden eller efter lejens start på grund af, at bilen ikke lever op til de gældende krav, skal Udlejer betale et aflysningsgebyr som beskrevet i § 7. GoMore forbeholder sig desuden retten til at opkræve et administrationsgebyr fra Udlejer på 500 kr. for håndtering af sager vedr. manglende vedligeholdelse af bilen samt deaktivere bilen fra Platformen. I disse tilfælde er udlejer endvidere ikke berettiget til at blive kompenseret for tabt leje som følge af aflysningen.

Udlejer skal sikre, at bilen har en synlig og fungerende parkeringsskive til rådighed i bilen på ethvert tidspunkt af udlejningen. Hvis dette ikke er tilfældet, og hvis der udstedes en parkeringsbøde i lejeperioden, som skyldes den manglende parkeringsskive, er Udlejer ansvarlig for betaling af bøden uanset bødens beløb.

Udlejer skal samtidig have ret til at udleje bilen, som forudsat i lejeaftalen.

6.2.2 Lejer skal selv afhente bilen. Udlejer skal være fysisk tilstede ved udleveringen af bilen og er forpligtet til at kontrollere Lejers identitet, at Lejer er fyldt 21 år (28 år på biler defineret som premium af GoMore) og har haft kørekort i mindst 1 år, og er i besiddelse af et gyldigt kørekort, som giver bemyndigelse til at føre en bil af den art, som udlejes. Udlejer skal ligeledes sikre sig, at Lejer ud fra en umiddelbar vurdering er i stand til at føre bilen på forsvarlig vis, herunder at Lejer ikke fremstår påvirket af alkohol, medicin eller narkotika. Udlejning via nøgleboks/skab er ikke tilladt.

Bemærk at Udlejer ikke skal kontrollere Lejers identitet ved GoMore Nøglefri udlejninger.

6.2.2.1 Biler lejet på GoMore må ikke benyttes til vanvidskørsel som defineret i straffeloven og færdselsloven (se mere her). Lejer erklærer på tro og love ved accept af disse betingelser, at Lejer og eventuelle andre førere af lejebilen, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel, spirituskørsel eller andre grove færdselsforseelser, samt at lejebilen ikke vil blive anvendt til vanvidskørsel. Konfiskeres eller bortautioneres bilen, vil Lejer i alle tilfælde blive holdt fuldt økonomisk ansvarlig for ethvert tab som alle berørte parter måtte lide som følge heraf. Herunder, men ikke begrænset til, tab i forbindelse med konfiskation og bortauktion af lejebilen.

6.2.3 Lejeren erklærer ved modtagelsen af bilen at være enig i den i lejekontrakten beskrevne stand af bilen, samt at have undersøgt bremser, olie, vand, styretøj, signalapparater og lygter. Lejer er ansvarlig for, at bilen altid er påfyldt tilstrækkelig olie, vand, mm. i hele udlejningsperioden. Lejer er ansvarlig for straks at bringe bilen til standsning og om nødvendigt kontakte vejhjælp, hvis bilens advarselslamper lyser. Såfremt der i lejeperioden sker skader på bilens mekaniske og/eller elektroniske dele som følge af Lejers forkerte brug af bilen, kan Lejer holdes fuldt økonomisk ansvarlig herfor.

6.2.4 Kendte skader og ridser skal anføres i bilens Lejekontrakt, inden bilen overdrages til Lejer. Lejekontrakten ved papirform skal forblive i bilen i hele lejeperioden.

6.2.5 Lejer er ansvarlig for eventuelle skader på bilen i hele lejeperioden, herunder bilens bortkomst eller hændelige undergang, medmindre Lejer kan påvise, at skaden allerede var til stede på tidspunktet for lejeperiodens start. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en skade er opstået, mens bilen har været i Lejers varetægt, henvises der til Lejekontrakten. Lejer er ikke ansvarlig for eventuel forhøjelse af Udlejers forsikringspræmie eller tab af status som ’elitebilist’ eller lignende.

6.2.6 Medmindre andet er aftalt, skal Lejer i øvrigt tilbagelevere bilen i samme stand som ved modtagelsen. Rygning er ikke tilladt i bilen under udlejning. Dyr i bilen er kun tilladt efter aftale med Udlejer.

6.2.7 Udlejer er ansvarlig for at gennemgå bilen for eventuelle indvendige og udvendige skader ved aflevering. Det er Udlejers ansvar at sikre, at eventuelle skader fundet ved gennemgang bliver beskrevet i Lejekontrakten og underskrevet af både Udlejer og Lejer senest på det af bookingen angivne sluttidspunkt for lejen.

Det anbefales endvidere at skader straks efter skadens opståen eller efter bilens hjemkomst fotograferes som dokumentation. I tilfælde af stenslag bør bilen køres til et værksted umiddelbart efter skaden er sket, og skadesanmeldelsen laves umiddelbart derefter.

Opstår der i udlejningsperioden mekanisk skade, eller en skade forårsaget af slidtage, på den udlejede bil, refunderer Udlejer den resterende leje samt resterende km. eksklusiv gebyrer til Lejer inden 8 dage.

Findes skader på et senere tidspunkt end det af bookingen angivne sluttidspunkt for lejen, og skyldes det senere afleveringstidspunkt ikke Lejers forhold, er det for Udlejers risiko, såfremt skader ikke kan påvises at være sket inden for lejeperioden, hvor forsikringen gælder. I sådanne tilfælde, kan GoMore afvise dækning af skaden.

Bemærk særlige krav gælder for GoMore Nøglefri udlejninger som beskrevet i punkt 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16 og 6.2.17.

6.2.8 Hvis bilen ikke kan køre eller får en skade som kræver reparation af bilen før videre kørsel, skal Lejer tilkalde Tryg Vejhjælp. Hvis skaden ikke kan repareres på stedet, fragtes bilen til nærmeste værksted af Tryg Vejhjælp. Lejer skal hurtigst muligt kontakte Udlejer, og skaden meldes til Tryg. Reparation af bilen på værksted kan igangsættes efter vurdering af en taksator fra Tryg. I tilfælde af ikke-forsikringsdækkede skader dækkes udgifter til vejhjælp og reparation af enten Udlejer eller Lejer afhængigt af ansvar for skaden. Udlejer træffer beslutning om reparation, hvis skaden ikke er forsikringsdækket, men er forpligtet til at finde en rimelig og konkurrencedygtigt prissat løsning i tilfælde, hvor Lejer er erstatningsansvarlig.

Som forudsætning for at yde assistance og vejhjælp ifm. en lejeaftale giver Udlejer ved accept af disse betingelser samtykke til, at Lejer må videregive Udlejers kontaktoplysninger til Tryg Vejhjælp og dennes samarbejdspartnere og vice versa. Udlejer samtykker desuden til at Tryg Vejhjælp eller GoMore, må træffe nødvendige beslutninger om reparation på Udlejers vegne og regning, så bilen kan repareres lokalt og Lejer kan returnere bilen til Udlejer.

6.2.9 Lejer er ansvarlig for, og skal betale, brændstofsforbrug, færgebilletter og broafgifter mv. i lejeperioden. Lejer skal desuden betale alle bøder og gebyrer som pålægges bilen, herunder for overtrædelser af færdselsloven og for ulovlig parkering, bortset fra sådanne tilfælde hvor Udlejer har skylden.

Udlejer er ansvarlig for at betale bøder indenfor den til enhver tid gældende betalingsfrist, så der undgås rykkergebyrer. Udlejer er endvidere ansvarlig for at betale eventuelle rykkergebyrer pålagt på grund af fx for sen betaling. Hvis Udlejer ikke har modtaget bøden eller en påmindelse om betaling af bøden fra udsteder, er det Udlejers ansvar at kontakte udsteder af bøden. GoMore kan hjælpe med at opkræve betaling af bøder fra Lejer ved, at Udlejer laver udlæg for bøden, så rykkergebyrer undgås. Herefter kan Udlejer rapportere bøden til GoMore ved at klikke “Rapporter ekstraomkostning” under den afsluttede lejeaftale. Se mere her.

6.2.10 GoMore forbeholder sig retten til at hæve op til 6.000 kr. fra Lejers betalingskort til dækning af selvrisiko ved skader forårsaget af Lejer. Ved flere skader kan GoMore hæve op til 6.000 kr. pr. skadehændelse. GoMore kan endvidere hæve beløb til dækning af bøder og afgifter, som bilen har modtaget i lejeperioden, samt til dækning af udgifter foranlediget af Lejers mislighold af bil eller lejeaftale. GoMore kan ligeledes hæve et skyldigt beløb fra Lejers GoMore-konto.

6.2.11 GoMore forbeholder sig retten til at forlænge en udlejning på vegne af Lejer med de dertilhørende omkostninger for Lejer, hvis Lejer ikke leverer bilen tilbage rettidigt. Endvidere forbeholder GoMore sig retten til at hæve et strafgebyr på 20.000 kr., hvis bilen ikke tilbageleveres rettidigt og hverken GoMore og/eller Udlejer får besked.

6.2.12 Lejer er ansvarlig for at levere en lejebil retur til tiden eller for at forlænge en leje om nødvendigt. En forlængelse er kun gyldig, når udlejer har accepteret den. Hvis forlængelsen ikke accepteres og Lejer returnere bilen for sent, opkræves Lejer er gebyr for for sen tilbagelevering:

 • 0 til 15 min for sent: Intet gebyr.
 • 15 min til 24 timer for sent: 0,7% af bilens dagspris (justeret for dynamisk prissætning) per min inklusiv de første 15 min forsinkelse.
 • Mere end 24 timer for sent: Gebyr for for sen tilbagelevering for de første 24 timer + bilens dagspris per startet lejedøgn + administrationsgebyr på 500 kr. per startet lejedag.

I tilfælde hvor en Lejers for sene tilbagelevering er årsag til, at en kommende leje af bilen må aflyses, forbeholder GoMore sig retten til, at opkræve Lejer den af den næste Lejer betalte pris for den kommende leje af bilen.

6.2.12.1 Gebyret beregnes fra det minut lejekontraktens slutkontrakt startes og GoMores normale udlejningsgebyr gælder for både Lejer og Udlejer.

6.2.12.2 Ekstra lejeindtægt for en forsinkelse overføres til Udlejer, når GoMore har modtaget pengene fra Lejer. GoMore kan ikke holdes ansvarlig for at udbetale den ekstra lejeindtægt til Udlejer, før GoMore har indhentet pengene fra Lejer.

6.2.13 GoMore kan endvidere opkræve diverse administrationsgebyrer, som GoMore gør gældende i forbindelse med hændelser, der måtte være opstået i løbet af lejeperioden, og/eller som følge af den måde Lejer har anvendt eller behandlet lejebilen på. Herunder, hvis en bøde, afgift eller ekstra omkostning sendes til GoMore, eller GoMore må afholde omkostninger, som følge af Lejers mislighold af GoMores regler og betingelser. I disse tilfælde vil GoMore opkræve Lejer betaling for:

 • GoMores administrationsgebyr, som går til at dække GoMores omkostninger ved at ekspedere bøden, afgiften og/eller ekstra omkostninger.
 • Selve bøden, afgiften eller ekstra omkostninger, hvis GoMore skal betale den eller disse. Herunder ekstra omkostninger forbundet med, men ikke begrænset til, rens af lejebilen, betaling af ekstra leje, brændstof, skadeomkostninger mm..

Ved at acceptere GoMores betingelser, giver Lejer GoMore tilladelse til at opkræve nedenstående gebyrer, samt betalingen for bøden, afgiften og/eller ekstra omkostninger. GoMore opkræver gebyret og betalingen på Lejers betalingskort, og gebyret går til at dække GoMores administrative omkostninger.

 • Parkeringsbøde: 250 kr.
 • Fartbøde: 350 kr.
 • Broafgift: 200 kr.
 • Manglende tankning: 150 kr.
 • Dyr i bilen uden udlejers accept: 1.000 kr.
 • Bilen returneres i uacceptabel og tilsvinet stand: 1.500 kr.
 • Rygning i lejebilen: 2.500 kr.
 • Mistede eller stjålne nøgler: 2.500 kr.
 • Overdragelse af lejebilen til en person, der ikke er registreret som primær fører eller ekstra fører i lejekontrakten: 5.000 kr.
 • Lejebilen køres til udlandet uden tilkøb af udlandsforsikring: 5.000 kr.
 • Bortkomst af ladebrik/ladekort ved leje af el eller plug-in hybridbil: Ny ladebrik/ladekort og 500 kr.
 • Bortkommet/ødelagt ladekabel ved leje af el eller plug-in hybridbil: Nyt ladekabel og 1.000 kr.
 • Sikring af lejebil: omkostninger forbundet med sikring af bilen, samt op til 20.000 kr.

Udover ovenstående gebyrer, kan GoMore opkræve særlige administrationsgebyrer ifm. GoMore Nøglefri. Se punkt 6.2.16 og 6.2.17.

GoMore forbeholder sig endvidere retten til at sætte en Lejer, der misligholder GoMores betingelser, på en liste, der gør at Lejer ikke kan bruge GoMore igen.

Udover ovenstående, gælder følgende særlige krav for aftalen mellem Udlejer og Lejer ved GoMore Nøglefri udlejninger:

6.2.14 Krav til Udlejer ved GoMore Nøglefri før og efter udlejningen:

Før en GoMore Nøglefri udlejning skal Udlejer gennemgå og dokumentere bilens stand med billeder under “Eksisterende skader” med tilhørende kommentarfelter, hvor skaden kan beskrives. Det er Udlejers ansvar at dokumentere bilens stand forud for en udlejning og sikre, at bilen er tanket og i god stand, egnet til udlejning. Det anbefales yderligere at Udlejer gennemtjekker bilen både før og efter hver lejeaftale, for at sikre tilstrækkelig dokumentation af bilens stand i form af detaljerede billeder taget i høj kvalitet og med god belysning.

Ved GoMore Nøglefri udlejninger skal Udlejer ikke kontrollere Lejers identitet. GoMore verificerer manuelt alle Lejeres identitet før deres første leje på GoMore.

Efter endt udlejning, har Udlejer 2 dage (48 timer) til at rapportere ikke-dokumenterede skader på bilen. Udlejer skal dokumentere eventuelle krav med billeder og kontakte GoMore Support med det samme. Det er altid Udlejers ansvar at dokumentere og sandsynliggøre, at en ikke-dokumenteret skade er sket i en lejeperiode. Hvis Udlejer ikke kan dokumentere dette, kan GoMore afvise dækning af skaden. Når Udlejer åbner og kører i bilen efter en afsluttet lejeperiode, accepterer Udlejer som udgangspunkt den af Lejer angivne og beskrevne stand i lejekontraktens slutkontrakt.

6.2.15 Krav til Lejer ved GoMore Nøglefri før og efter udlejningen:

Ved GoMore Nøglefri udlejninger er Lejer ansvarlig for at gennemgå bilen for eventuelle indvendige og udvendige skader ved både afhentning og aflevering. Det er Lejers ansvar at sikre, at eventuelle skader fundet ved gennemgang, bliver beskrevet i Lejekontrakten og dokumenteret med billeder i appen. Det anbefales altid, at skader billededokumenteres straks efter skadens opståen. I tilfælde af stenslag skal Udlejer booke tid hos reparatør senest 24 timer efter endt lejeperiode. Skadesanmeldelsen kan laves efterfølgende. GoMore forbeholder sig retten til at opkræve et strafgebyr på 2.500 kr. såfremt Lejer undlader at rapportere nye skader i lejekontrakten.

Det er Lejers ansvar at sikre, at lejebilens stand er veldokumenteret via skarpe billeder af lejebilens stand i høj kvalitet, der er godt belyst og detaljerede. Såfremt Lejer ikke er i stand til at uploade billeder i lejekontrakten eller disse ikke kan uploades i høj kvalitet, god belysning og med en god detaljegrad, skal Lejer tage billeder hele vejen rundt om bilen svarende til de 8 vinkler, der er beskrevet i lejekontrakten. Lejer skal gemme disse billeder på den enhed, der er brugt til at tage billederne med i 30 dage. Såfremt Lejer ikke kan fremvise billeder, der dokumenterer bilens stand ved afhentning og tilbagelevering af bilen, henvises der til den af Udlejer beskrevne stand i lejekontrakten, da Lejer afhentede bilen. Lejer er som udgangspunkt ansvarlig for alle ikke-beskrevne skader i kontrakten, som Lejer ikke kan dokumentere var på bilen ved afhentning.

Når Lejer åbner og kører i bilen ved lejens start, bekræfter Lejer som udgangspunkt den af Udlejer og Lejer beskrevne stand i lejekontraktens startkontrakt. Hvis eksisterende skader ikke rapporteres i lejekontrakten ved afhentning af bilen, kan Lejer holdes ansvarlig for eventuelle eksisterende skader som måtte konstateres efter endt lejeperiode.

Opstår der i udlejningsperioden mekanisk skade på den lejede bil, som ikke er forårsaget af Lejer, refunderer Udlejer den resterende leje, samt resterende kilometer eksklusiv gebyrer til Lejer inden 8 dage. Lejer kan holdes ansvarlig for eventuelle skader, der ikke er logget i gennemgangen af bilen og ikke rapporteret af Lejer før starten på udlejningen.

Lejer skal tilbagelevere bilen på en parkeringsplads inden for en radius af 500 meter, fra det sted hvor Lejer afhentede bilen ved lejens start. Lejer skal parkere bilen på en parkeringsplads, hvor den har parkeringslicens til at må holde, eller en parkeringsplads hvor bilen kan holde gratis. Lejer må ikke parkere bilen på en tidsbegrænset parkeringsplads, eller på en måde, der gør at bilen holder ulovligt eller uforsvarligt parkeret efter lejen.

Udlejer er ikke forpligtet til at tjekke at en lejebil, holder lovligt parkeret efter en leje. I alle tilfælde er det derfor Lejers ansvar, at sikre at bilen holder lovligt ved tilbageleveringen. Det gælder også i tilfælde, hvor bilen var parkeret ulovligt ved lejens start. Pålægges bilen efter lejen afgifter kan Lejer holdes ansvarlig for at betale disse, samt evt. administrationsgebyrer som beskrevet i punkt 6.2.16..

Ved afslutningen af en lejeperiode, er det Lejers ansvar at rapportere enhver skade en lejebil måtte have fået i løbet af lejeperioden. Rapporteres en skade ikke tilstrækkeligt vil Lejer potentielt blive opkrævet selvrisiko og et administrationsgebyr som beskrevet i punkt 6.2.15. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en skade er opstået, mens bilen har været i Lejers varetægt, kan Lejer til enhver tid holdes ansvarlig, såfremt Lejers ansvar for skaden kan påvises og dokumenteres.

Ved afslutningen af en lejeperiode skal Lejer tage mindst 8 billeder rundt om bilen. Hvis Udlejer eller den efterfølgende Lejer rapporterer en skade, vil disse billeder være der for at sikre Lejer. Det er derfor særligt vigtigt, at billederne er brugbare og i høj kvalitet. Såfremt Lejer bevidst tager ubrugelige billeder, kan Lejer potentielt blive holdt ansvarlig for at afholde alle omkostninger forbundet hermed.

6.2.16 Ved GoMore Nøglefri udlejninger forbeholder GoMore sig endvidere retten til, at hæve følgende administrationsgebyrer på Lejers betalingskort, som går til at dække GoMores administrative omkostninger, hvis Lejer ikke overholder reglerne for GoMore Nøglefri:

 • Bilen ikke tilbageleveres samme sted, eller tæt på det sted, hvor bilen blev afhentet (maks. 500 meter): 500 kr.
 • Bilen parkeres ulovligt eller på enhver anden vis, der kræver at bilen flyttes efter Lejer har tilbageleveret bilen: 500 kr.
 • Brændstof ikke registreret korrekt ved lejens start og afslutning: 150 kr.
 • Bilen tilbageleveres uden brændstof eller strøm (kun ved elbiler): 2.500 kr.
 • Bilens brændstofniveau og/eller kilometerstand, er ikke billeddokumenteret: 500 kr.
 • Bilens brændstofniveau er ikke registreret korrekt ved afhentning og/eller aflevering: 250 kr.
 • Bilens stand, i form af 8 billeder i appen både ved afhentning og tilbagelevering, og/eller evt. nye skader, ikke er dokumenteret tilstrækkeligt: 6.000 kr.
 • Bilen tilbageleveres tændt: 1.500 kr.
 • Skade sket i lejeperioden ikke rapporteret i lejekontrakten ved tilbagelevering af bilen: 1.500 kr.
 • Elbilens batteriniveau er under 20% og ikke bilen ikke sat til opladning ved tilbagelevering: 100 kr.

6.2.17 GoMore forbeholder sig retten til at hæve følgende administrationsgebyrer fra Udlejers betalingskort, som går til at dække GoMores administrative omkostninger, hvis Udlejer ikke overholder reglerne for GoMore Nøglefri:

 • Bilen er ikke tilgængelig og/eller nøglen ligger ikke i bilen ved lejens start: 500 kr.
 • Bilen overholder ikke de gældende krav for vedligeholdelse jf. punkt 6.2.1: 500 kr.
 • Bilen udlejes andre steder end på GoMore: 5.500 kr.
 • GoMore Nøglefri boksen ikke tilbageleveres til GoMore, når bilen ikke udlejes på GoMore længere (fx ved salg af bil): 4.000 kr.
 • GoMore Nøglefri boksen ikke tilbageleveres til GoMore før tilbagelevering af leasingbilen til leasingselskabet: 4.000 kr.
 • Installation eller afinstallation aflyses mindre end 48 timers før den aftalte tid: 1.500 kr.

6.2.18 Ved brud på gældende lovgivning eller disse betingelser, forbeholder GoMore sig retten til, at ophæve enhver lejeaftale mellem Udlejer og Lejer alene ud fra GoMores vurdering. Lejer og Udlejer accepterer i sådanne tilfælde, at bilen returneres til Udlejer på GoMores foranledning.

I alle tilfælde hvor GoMore finder det nødvendigt at ophæve en lejeaftale, forbeholder GoMore retten til at gennemføre og/eller annullere den fulde betaling.


§ 7 Aflysningsgebyr

7.1 Begge parter kan aflyse en accepteret booking før dennes start via aflysningsfunktionen i vores app eller på vores hjemmeside. Den aflysende part vil dog betale et aflysningsgebyr afhængigt af hvornår bookingen aflyses, og den anden part vil modtage kompensation.

7.2 Følgende regler gælder hvis Lejer aflyser en accepteret booking. Udlejer vil modtage aflysningsgebyret som kompensation for aflysningen (ekskl. gebyrer).

 • Mere end 48 timer før bookingens start: Lejer betaler ikke et aflysningsgebyr.
 • 24-48 timer før bookingens start: Lejer betaler 25% af bookingens pris.
 • 3-24 timer før bookingens start: Lejer betaler 40% af bookingens pris.
 • Mindre end 3 timer før bookingens start eller ved ikke at møde op: Lejer betaler bookingens fulde pris.

7.3 Følgende regler gælder hvis Udlejer aflyser en accepteret booking. Lejer vil modtage aflysningsgebyret som kompensation i form af GoMore point, som Lejer kan bruge til at booke en anden bil.

 • Mere end 48 timer før bookingens start: Udlejer betaler 75 kr.
 • 24-48 timer før bookingens start: Udlejer betaler 150 kr.
 • 3-24 timer før bookingens start: Udlejer betaler 200 kr.
 • Mindre end 3 timer før bookingens start eller ved ikke at møde op: Udlejer betaler 500 kr.

7.4 Følgende gælder, hvis Udlejers bil ikke er udlejningsklar, grundet Udlejers forhold, i forbindelse med afhentning af bilen. Lejer vil modtage aflysningsgebyret som kompensation i form af GoMore point, som Lejer kan bruge til at booke en anden bil.

 • Eksempler på at en bil ikke er udlejningsklar, grundet Udlejers forhold, kan fx være, at bilen har et afladt batteri, bilen er skadet i en grad, så den ikke er funktionsdygtig eller sikker at køre i, bilen er på værksted, Nøglefri biler ikke kan låses op med appen på grund af Udlejers forhold, eller at bilen ikke lever ikke op til kravene for vedligeholdelse, som beskrevet i punkt 6.2.1: Udlejer betaler 500 kr.

Det er til enhver tid Udlejers ansvar at aflyse kommende bookinger, der ikke kan gennemføres, hvis bilen ikke er udlejningsklar. Hvis Udlejer ikke er kontaktbar, forbeholder GoMore sig retten til at aflyse alle øvrige bookinger inden for de kommende 72 timer fra Udlejers profil, hvilket vil udløse de til enhver tid gældende aflysningsgebyrer, som Lejer vil modtage som kompensation i form af GoMore point, Lejer kan bruge til at booke en anden bil.

Hvis Udlejer mener, at lejen ikke kunne gennemføres grundet Lejer eller tidligere Lejers forhold, skal Udlejer kontakte GoMore og sagen vil blive gennemgået med mulighed for at refundere aflysningsgebyret ud fra GoMores vurdering.


§ 8 Markedsføring

8.1 Der henvises til de generelle betingelser om markedsføring, som gælder på hjemmesiden gomore.dk. Du finder betingelserne her.


§ 9 Brugerens særlige forpligtelser

9.1 Der henvises til de generelle betingelser om brugerens forpligtelser, som gælder på hjemmesiden gomore.dk. Du finder betingelserne her.


§ 10 Ansvarsfraskrivelse for GoMore

10.1 Der henvises til de generelle betingelser om ansvarsfraskrivelse, som gælder for brug af hjemmesiden gomore.dk. Du finder betingelserne her.

10.2 Særligt i forhold til billeje gælder

 • At GoMore ikke hæfter for eventuelle opståede skader før, under og efter lejeperioden.
 • At GoMore under ingen omstændigheder er ansvarlig for biludlejning, som ikke er lykkedes helt eller delvist.
 • At planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for biludlejningen alene afhænger af Udlejer og Lejer.
 • At GoMores forpligtelser er gennemført, når beløbet er overført fra Lejer til Udlejers saldo på GoMore.
 • At Udlejer/Lejer ikke kan rette krav mod GoMore som følge af manglende opfyldelse af forsikringskravene i § 3.

10.3 Særligt i forhold til GoMore Nøglefri billeje gælder desuden:

 • At GoMore under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig i tilfælde, hvor garantisager afvises med henvisning til den monterede GoMore Nøglefri-enhed.
 • At GoMore under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for tab af dækning på Udlejers private forsikring.
 • At GoMore under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for tyveri eller bortkomst af bilen uden for lejeperioder. Lejeperioder er defineret under Udlejers lejeaftaler.
 • At GoMore ikke afholder eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation af GoMore Nøglefri-enheden forårsaget af Udlejer.
 • At GoMore ikke hæfter for eventuelle omkostninger i forbindelse med, at en leasingbil fejlagtigt tilbageleveres med Nøglefri-enheden efter endt leasingperiode.
 • At GoMore ikke hæfter for eventuelle omkostninger fx mistet lejeindtægt i forbindelse med, at Nøglefri-enheden ikke virker.

10.4 Det fremhæves, at Udlejer og Lejer alene kan aftale privat (ikke-erhvervsmæssig) biludlejning. GoMore er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for de eventuelle skattemæssige konsekvenser af lejeaftalen og påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed. Husk at indkomsten ved udleje er skattepligtig. Læs mere om GoMore og skat her.


§ 11 Databeskyttelse

11.1 Der henvises til de generelle betingelser om databeskyttelse, som gælder for brug af hjemmesiden gomore.dk. Du finder betingelserne her.

11.2 GoMore indsamler de oplysninger om bilen, Udlejer og Lejer (samt eventuelle medchauffører), som måtte være nødvendige for at kunne indgå lejeaftalen, samt for at kunne sørge for forsikringsdækning, herunder, men ikke begrænset til, navn, privatadresse, fødselsdato, kørekortnummer og indregistreringsnummer. GoMore videregiver disse oplysningerne til forsikringsselskabet i det omfang det måtte være nødvendigt af hensyn til forsikringsdækningen og behandling af skadesager.


§ 12 Ændringer af vilkår

12.1 GoMore forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår.

12.2 I tilfælde af ændringer af disse vilkår vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af GoMores hjemmeside.


§ 13 Øvrige bestemmelser

13.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse vilkår bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

13.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

13.3 Enhver tvist mellem GoMore og et medlem afgøres efter dansk ret.