Senest opdateret: 14 januar 2020


Betingelser for privat samkørsel

Ved anvendelse af kommunikationsplatformen til privat samkørsel (herefter refereret til som “Platformen”) på GoMores hjemmeside gomore.dk og GoMores apps accepterer du som bilist og/eller passager følgende betingelser:

§1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (herefter kaldet ”GoMore”).

1.2 Brugen af platformen kræver at du opretter en profil og er medlem af GoMore. Forretningsbetingelser og betingelserne for brugen af platformen og medlemsskab findes her.

1.3 Et registreret medlem som opretter en annonce for samkørsel kaldes herefter for ”Bilist”. Et registreret medlem som benytter sig af en annonce for samkørsel, kaldes herefter for ”Passager”.

§2 Ydelser

2.1 GoMores brugere erhverver sig af GoMore alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Passagerer at etablere den fornødne kontakt til Bilister, som annoncerer en samkørselsmulighed, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende privat samkørsel.

2.2 GoMores ydelse er gennemført, når brugeren har fået adgang til de på GoMores hjemmeside tilgængelige kontaktdetaljer, som brugeren har anmodet om med henblik på at aftale samkørsel. Hvis brugeren benytter GoMores online betalingsplatform, er betalingsydelsen endvidere gennemført, når beløbet er overført fra Passageren til Bilisten.

§3 Betaling

3.1 Medmindre andet fremgår, skal brugerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos GoMore. Det er ikke tilladt at aftale andre priser. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når der oprettes en annonce for samkørsel.

3.2 Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling for samkørsel mellem Passager og Bilist. Ved brug af online betaling reserveres beløbet for samkørsel på Passagerens betalingskort, når han eller hun booker en samkørsel (også kaldet ’lift’). Betaling trækkes når Bilisten godkender anmodningen om en samkørsel, men beløbet overføres først til Bilistens saldo på GoMore 24 timer efter det planlagte starttidspunkt for samkørslen, hvorefter han eller hun kan vælge at udbetale beløbet.

3.3 Hvis samkørslen ikke gennemføres grundet Bilistens forhold, og hvis Passageren gør GoMore opmærksom herpå mindre end 24 timer efter starttidspunktet for den planlagte samkørsel, annulleres betalingen. Dette gælder også, hvis Passageren aflyser samkørslen via GoMores platform senest 24 timer inden afgang. Aflyser Passageren et lift indenfor 24 timer fra afgangstidspunktet, vil Passageren blive opkrævet et aflysningsgebyr på 50% af bookingens pris. Hvis passageren aflyser mindre en 3 timer før afgangstidpunktet, vil passageren blive opkrævet et aflysningsgebyr på 100% af bookingens pris. Ved afbestilling af en delrute vil der blive taget udgangspunkt i liftets oprindelige starttidspunkt og ikke opsamlingstidspunktet for den pågældende delrute.

3.4 GoMore forbeholder sig retten til at gennemføre betalingen på trods af Passagerens rettidige indsigelse på baggrund af oplysninger indhentet fra Bilisten. GoMore forbeholder sig ydermere retten til at vurdere, hvorvidt en aflysning er foretaget inden for et anstændigt tidsrum fra den fortagede booking, og herigennem returnere betalingen til Passageren, på trods af at aflysningen foretages indenfor 24 timer fra liftets afgangstidspunkt. Samme betingelser gør sig gældende ved aflysning indenfor 3 timer fra liftets afgang. Hvis GoMore benytter sig af denne mulighed, vil det blive meddelt til begge parter via e-mail. GoMore kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for udnyttelse – eller manglende udnyttelse – af denne mulighed.

3.5 For at stille formidlingsplatformen til rådighed opkræver GoMore et servicegebyr af prisen for den enkelte samkørsel. Servicegebyret går til at dække GoMores omkostninger til drift af platformen, samt til at facilitere kommunikation og transaktioner mellem Bilist og Passager. Størrelsen af servicegebyret vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden, og Bilisten betaler automatisk beløbet ud af den godtgørelse, som han eller hun modtager fra Passageren online.

3.6 Det er under ingen omstændigheder tilladt for Bilisten og Passageren at dele informationer på Platformen og/eller bruge enhver form for kontaktinformationer opnået gennem Platformen til at opfordre til og/eller facilitere betaling for en samkørsel uden for og/eller udenom Platformen.

§4 Markedsføring

4.1 Der henvises til de forretningsbetingelser vedr. markedsføring, som gælder for brugen af hjemmesiden gomore.dk og GoMores apps. Du kan finde betingelserne her.

§5 Ansvarsfraskrivelse for GoMore

5.1 Der henvises til de forretningsbetingelser vedr. ansvarsfraskrivelse, som gælder for brugen af hjemmesiden gomore.dk og GoMores apps. Du kan finde betingelserne her.

§6 Databeskyttelse

6.1 Der henvises til de forretningsbetingelser vedr. databeskyttelse, som gælder for brugen af hjemmesiden gomore.dk og GoMores apps. Du kan finde betingelserne her.

§7 Brugerens særlige forpligtelser

7.1 Der henvises til de forretningsbetingelser vedr. brugerens særlige forpligtelser, som gælder for brugen af hjemmesiden gomore.dk og GoMores apps. Du kan finde betingelserne her.

§8 Ændring af betingelserne

8.1 GoMore forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser.

8.2 I tilfælde af ændringer, vil brugeren blive notificeret via email. Ligeledes vil alle ændringer fremgå af GoMores hjemmeside.

§9 Kontakt

Ved spørgsmål eller klager til disse betingelser, bedes du kontakte os på:

GoMore
Kompagnistræde 20C,
1208 København, Danmark
Email: support@gomore.dk