Senest opdateret: 13. juni 2024


Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.gomore.dk accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.


§1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (herefter kaldet ”GoMore”).

§2 Medlemskab

2.1 Adgangen til at benytte de af GoMore tilbudte ydelser afhænger af, at man registrerer sig som medlem på GoMore.

2.2 Medlemskab af GoMore bliver etableret og er gyldigt ved:

a) Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for GoMore.

b) Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i GoMores medlemsprofil eller oprettelse af medlemskab via Facebook-profil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af alle medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af GoMore, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

2.3 GoMore forbeholder sig retten til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen "Indstillinger".

§3 Markedsføring

3.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på GoMores hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

3.2 Enhver handling i strid med 3.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem GoMore og brugeren. GoMore forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som GoMore anser for nødvendige som følge af overtrædelsen af 3.1.

3.3 Ved henvisning af GoMores brugere til egen udlejningsforretning eller på anden vis til booking uden om GoMore, forbeholder GoMore sig retten til at opkræve et strafgebyr på 20.000 kr.

§4 Brugerens særlige forpligtelser

4.1 Brugeren indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til GoMore ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

4.2 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af GoMores hjemmeside tilfører GoMores hjemmeside usædeligt og strafferetligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre GoMore samt andre brugeres software og/eller hardware skade.

4.3 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på GoMores hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til GoMores formidling af samkørsel, herunder specielt ved at benyttelse e-mailadresser og postadresser, som medlemmet via GoMores hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

4.4 Brugeren indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. GoMore forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere brugerens korrespondance med andre brugere via platformen samt at opsige dennes medlemskab.

§5 Ansvarsfraskrivelse for GoMore

5.1 GoMore er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af GoMores formidling af samkørsel og/eller privat biludlejning foregår derfor på brugernes eget ansvar. GoMore hæfter ikke for eventuelle opståede skader under samkørsel og/eller privat biludlejning. Ligeledes hæfter GoMore under ingen omstændigheder for samkørsel og/eller private biludlejninger, som ikke er lykkedes helt eller delvist.

5.2 Brugeren er indforstået med og accepterer, at GoMore ikke kan drages til ansvar for andre brugeres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på GoMores hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for en samkørsel og/eller en privat biludlejning afhænger alene af brugerne og vedrører i intet tilfælde GoMore.

5.3 GoMore kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og/eller udfald.

5.4 GoMore kan ikke drages til ansvar for økonomiske tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

5.5 GoMore kan ikke drages til ansvar for indholdet på GoMores hjemmeside; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekstfelter på hjemmesiden.

§6 Databeskyttelse

6.1 Ved afgivelse af deres oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, rutineinformation og bilinformationer er brugeren indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve GoMores forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter GoMores hjemmeside. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt.

6.2 Med henvisning til DAC7 (EU-Rådets direktiv 2021/514, som kræver, at onlineplatforme som GoMore indsamler og rapporterer skatteoplysninger om brugere, der tjener indtægt via GoMores platform) giver du ved accept af disse betingelser samtykke til, at GoMore deler dine brugerdata med det relevante land eller lande, når du opretter en udlejnings- eller samkørselsbil på GoMore, lokaliseret i et af de 27 EU-medlemsstater eller hvis du er bosiddende i en EU-medlemsstat.

6.3 GoMore vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af GoMores forretningskoncept om tilbud om samkørsel og/eller privat biludlejning. Medlemmet er indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

6.4 Services oprettet på GoMore vil kunne søges frem af søgemaskiner som fx Google, ligesom de vil kunne optræde i rejseplanlæggere, såsom Rejseplanen.

6.5 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger.

6.6 Der henvises til GoMores generelle datapolitik. Du finder betingelserne her general privacy policy.

§7 Ansvarsfraskrivelse og betingelser for brugen af AI chatbot på GoMore

7.1 Ved at interagere med vores AI chatbot, forstår og accepterer brugeren, at de oplysninger, der leveres af chatbotten, genereres af et automatiseret system. Chatbotten fungerer baseret på maskinlæringsalgoritmer og kan levere forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Brugeren anerkender, at chatbottens svar kun er til rådgivningsformål og ikke bør betragtes som professionel rådgivning. Chatbotten kan begå fejl, og brugeren bør således altid referere til GoMores officielle betingelser for brug af GoMores platform og service.

7.2 GoMore fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der leveres af chatbotten. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader og strafbare skader eller omkostninger. Brugeren accepterer at bruge deres egen bedømmelse og verificere de modtagne oplysninger fra chatbotten, før de træffer beslutninger baseret på oplysningerne chatbotten giver.

7.3 Brugeren accepterer, at dennes interaktioner med chatbotten kan blive logget og overvåget med henblik på kvalitetssikring, forbedring og sagsbehandling. Alle personlige oplysninger, der gives under disse interaktioner, vil blive håndteret i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

7.4 Ved at acceptere disse betingelser og ved at interagere med chatbotten, giver brugeren samtykke til vores indsamling og brug af deres data som beskrevet. Brugeren forstår, at deres data kan bruges til interne, statistiske og anonyme evalueringsformål i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

7.5 Brugere kan kontakte vores kundeservice for præcise og pålidelige oplysninger eller hvis de støder på problemer med chatbotten. Vi anbefaler at kontakte vores kundeserviceteam direkte for vigtige eller kritiske oplysninger eller sager.

7.6 Brugere bør være opmærksomme på vores generelle privatlivspolitik og brugsbetingelser, som gælder for alle interaktioner med vores hjemmeside, herunder dem med AI chatbotten.

Ved at interagere med vores AI chatbot accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne, bedes du undlade at bruge chatbotten.

§8 Ændring af forretningsbetingelser

8.1 GoMore forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

8.2 De opdaterede forretningsbetingelser vil blive offentliggjort på GoMores platform. Ændringer til GoMores privatlivspolitik træder i kraft, når de er offentliggjort på denne side. Ved fortsat at bruge GoMores services efter ændringer er offentliggjort på GoMores platform accepterer du de ændrede forretningsbetingelser. Hvis du ikke vil acceptere ændringerne til forretningsbetingelserne, kan du lukke din profil på GoMore.

§9 Øvrige bestemmelser

9.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

9.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har uigennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

9.3 Enhver tvist mellem GoMore og en bruger afgøres efter dansk ret.

9.4 Brugere skal være opmærksom på GoMores betingelser for privat biludlejning, samkørsel, og brugen af GoMore Points på platformen.

§10 Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i afgørelsen af en sag, skal du først kontakte den afdeling, der har behandlet sagen for at forsøge at finde en løsning.

Er du stadig ikke enig i afgørelsen, kan du sende os en klage og få en ny vurdering af sagen. Klager kan sendes per skift til support@gomore.dk ved at angive “klage” i emnefeltet på din mail.

Husk at oplyse den mail og det telefonnummer, som din profil er oprettet med, samt en kort og præcis beskrivelse af sagen og det du vil klage over.

Bemærk, at en klage kræver en ny og grundig undersøgelse af sagen. Behandlingstiden for klager er derfor typisk 3-5 hverdage.

Giver din klage ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til et af Danmarks klagenævn.

§11 Kontakt

Ved spørgsmål eller klager til GoMores forretningsbetingelser, bedes du kontakte os på:

GoMore
Kompagnistræde 20C 1208 København, Danmark
Email: support@gomore.dk