Forsikringsbetingelser

GoMore's lejeforsikring leveres af Tryg og indeholder kasko, ansvar og vejhjælp.

Forsikringen tegnes automatisk, når en leje foretages via GoMore, og forsikringsprisen er indeholdt i GoMore's forsikrings- og servicegebyr. Det er et krav for dækning, at bil og Lejer overholder nedenstående betingelser, og dækningen gælder kun i lejeperioden. Nedenstående dækning gælder ikke erhvervsudlejede biler, hvor du er dækket af udlejerens forsikring. Forsikringen på erhvervsudlejede biler indeholder altid som minimum ansvars- og kaskoforsikring samt vejhjælp.


Dækning

 • Kasko, herunder tyveri, ansvar og vejhjælp.
 • Bortkomst defineret ved at Lejer ikke tilbageleverer bilen senest 28 dage efter aftalt afleveringstidspunkt.
 • Forsikringen gælder i Danmark og ved udlandskørsel i EU og lande omfattet af Det Grønne Kort. Ved dækning i udlandet betales et forsikringsgebyr.

Krav til bil

 • Bilen er privatejet og registreret til privat personkørsel eller godstransport privat (varebil). Leasingbiler, som er leaset gennem GoMore og samarbejdspartnere, er dog også omfattet af forsikringsdækningen.
  • Ved privatleaset bil skal Udlejeren være leasingtager.
  • Ved erhvervsleaset bil skal Udlejeren være virksomheden eller dennes medarbejder (bruger af bilen) med virksomhedens tilladelse.
 • Bilen må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål som fx vare- eller godstransport.
 • Bilen skal kunne føres med lille kørekort (maksimal egenvægt 3.500 kg).
 • Bilen skal være ansvarsforsikret efter gældende dansk lov samt fuld kaskoforsikret i forvejen i et offentligt registreret (DMR) forsikringsselskab.
 • Bilens nyværdi må ikke overstige DKK 2.000.000.
 • Biler med en nyværdi på mere end DKK 1.000.000 skal have en aktiv forsikringsgodkendt GPS installeret i bilen. GPS kravet er en forudsætning for dækning og er beskrevet i Trygs fulde forsikringsbetingelser nederst på siden.
 • Nyværdi skal forstås som bilens vejledende udsalgspris inkl. moms og afgifter ved bilens første indregistreringsdato.
 • Bilen må maksimalt være 15 år gammel regnet fra første indregistreringsdato og maksimalt have kørt 250.000 km.
 • Bilens registreringsattest må ikke befinde sig i bilen under udlejning.
 • Ved kørsel uden for Danmark gælder i øvrigt følgende regler:
  • Bilen skal være indregistreret på den type registreringsattest, som har været gældende siden 6. juni 2012.
  • Del 1 af den nye registreringsattest (og KUN den) skal ligge i bilen ved udlejning til udland.

Krav til Lejer

 • Skal have gyldigt kørekort i Danmark.
 • Skal være fyldt 21 år.
 • På biler defineret som premium af GoMore, skal lejer være fyldt 25 år. Hvis bilens nyværdi er mellem DKK 1.000.000 - 2.000.000 skal lejer være fyldt 28 år.
 • Skal have haft kørekort i 1 år.
 • Hvis Lejer har udenlandsk kørekort, skal Lejer kunne fremvise et gyldigt pas.
 • Det er muligt at tilkøbe én ekstra fører af bilen. De samme krav gør sig gældende.
 • Bemærk: der opkræves 25 kr. ekstra pr. lejedøgn for Lejere under 23 år.

Selvrisiko

 • Lejer har en selvrisiko på kr. 5.500 pr. skade (6.000 kr. for bookinger foretaget fra og med d. 02.01.2024).
 • Lejer har mulighed for enten at reducere selvrisikoen til kr. 1.500 pr. skade eller 0 kr. pr. skade ved at tilkøbe selvrisikoforsikring inden lejens start.
 • Reparation af stenslag i frontrude er gratis, hvis ruden kan limes. Ved udskiftning af frontrude opkræves selvrisiko.

Øvrige betingelser

 • Udlejningsperioden må ikke overstige 30 dage.
 • Vær opmærksom på at forsikringen ikke dækker mekaniske skader, herunder forkert påfyldning af brændstof og skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie.
 • Erstatningsbil under reparation er ikke omfattet af forsikringen. Tryg Forsikring kan dog anbefale dig et værksted, hvor du bl.a. får udvidet garanti på reparationen og lånebil stillet til rådighed.
 • Ejer skal køre på værksted og få skaden udbedret straks efter henvisning til værksted fra Tryg.
 • Læs vores fuldstændige forsikringsbetingelser grundigt inden udlejning.

GoMore tegner forsikringen