Skal jeg betale skat, når jeg udlejer min leasingbil?

Privatleasing > Skal jeg betale skat, når jeg udlejer min leasingbil?

Skatteregler ved privat biludlejning

Din indtægt fra udlejning af bil er fradragsberettiget. Du kan enten anvende et bundfradrag for udlejning af bil eller det såkaldte regnskabsmæssige fradrag.

Du bestemmer selv hvilken fradragsmodel, du ønsker at anvende, men kan kun anvende én af modellerne på din årlige lejeindtægt.

1) Bundfradrag*

Du har i 2022 et årligt bundfradrag på 20.300 kr. (20.000 kr. i 2021), hvis du udlejer en elbil eller plug-in hybridbil, der udleder under 50g CO2 pr. km., og et bundfradrag på 10.800 kr. (10.700 kr. i 2021), hvis du udlejer en konventionel bil.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer sammen med en bofælle eller ægtefælle, har I et samlet bundfradrag på 40.600 kr. eller 21.600 kr. afhængigt af typen af bil.

Indtægt udover bundfradraget har desuden et fradrag på 40%, hvorefter resten af din eller jeres indtægt bliver beskattet som anden personlig indkomst.

Udlejer du fx alene en elbil eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal du betale skat af 30.000 kr. minus 20.300 kr. minus 40% = 5.820 kr. Hvis du betaler 50% i skat, ender du derfor med at betale 2.910 kr. i skat årligt.

Hvis du sammen med en bofælle eller ægtefælle udlejer en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 40.600 kr.

Læs mere om bundfradragene her.

2) Regnskabsmæssigt fradrag

Ved det regnskabsmæssige fradrag betaler du skat af den del af dine indtægter, der overstiger dine udgifter knyttet til udlejningen af din bil.

Læs mere om det regnskabsmæssige fradrag her.

Moms

Hvis din lejeindtægt overstiger 50.000 kr. årligt, skal du betale moms af indtægten. Dette gælder uanset, hvilken fradragsmodel du anvender. Du kan læse mere om moms og privat biludlejning her.

Indberetning til SKAT

Du vælger ved årets afslutning den fradragsmodel, som passer dig bedst. Du kan ikke anvende begge fradragsmodeller samtidig.

Når du forbinder din konto til Skatteforvaltningen, er du berettiget til et individuelt bundfradrag for din lejeindtægt. Samtidig undgår du besværet med, selv at skulle indberette lejeindtægten.

GoMore er lovmæssigt forpligtet til at indberette lejeindtægt fra privat biludlejning til Skatteforvaltningen. Som privat biludlejer skal du derfor forbinde din profil på GoMore til automatisk indberetning her.

GoMore Leasing er den bedste måde at have bil på

Lav månedlig ydelse inklusiv forsikring og service. Udlej bilen på GoMore og få hjælp til at dække dine udgifter.

Populære leasingbiler

Se alle leasingbiler