Hvordan kan vi hjælpe?

Hjælp hjem Biludlejning Hjælp til biludlejere Skatteregler for udlejning i Danmark

Skatteregler for udlejning i Danmark

Når du udlejer din bil gennem platforme som GoMore i Danmark, er du berettiget til visse skattefradrag. At forstå dine muligheder kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforpligtelser og her kan du læse mere.

Aktuelle fradragsmodeller

Du kan vælge mellem en af to modeller for skattefradrag på din lejeindtægt:

 1. Bundfradrag: Dette er et fast fradrag, som du kan anvende, hvis GoMore automatisk indberetter dine lejeindtægter til skattemyndighederne.

 2. Regnskabsmæssigt fradrag: Alternativt kan du trække faktiske udgifter i forbindelse med udlejningsaktiviteten fra din indkomst.

Bemærk: Du kan kun bruge én af disse modeller i et givet skatteår.

Bundfradrag for biludlejning

For at fremme ressourcedeling har man i Danmark indført et bundfradrag for borgere, der privat udlejer deres biler. Fradraget består af et bundfradrag og et procentfradrag. Bundfradraget er særligt højt for udlejning af lavemissionskøretøjer som fx elbiler.

De gældende reglerne

I 2024 har du et årligt bundfradrag på 21.600 kr. (20.900 kr. i 2023), hvis du udlejer et lavemissionskøretøj (el- eller plug-in-hybridbil, der udleder mindre end 50 g CO2 pr. km.), og et bundfradrag på 11.500 kr. (11.100 kr. i 2023), hvis du udlejer et konventionelt køretøj.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer din bil sammen med en ven eller en partner, har I et samlet bundfradrag på 43.200 kr. eller 23.000 kr. afhængigt af køretøjet.

Indtægt, der overstiger bundfradraget, har også et fradrag på 40 %, hvorefter resten af din indtægt beskattes som anden personlig indkomst.

Eksempel på skatteberegning ved udlejning af el- eller plug-in-hybridbiler

Du udlejer alene en el- eller plug-in-hybridbil for 30.000 kr. om året og skal betale 2.520 kr. i skat.

Beregning
 1. Lejeindtægt: 30.000 kr.

 2. Bundfradrag: -21.600 kr.

 3. Beløb efter bundfradrag: 8.400 kr.

 4. 40% fradrag: -3.360 kr.

 5. Skattepligtig indkomst (efter fradrag): 5.040 kr.

 6. Skat (ved 50% skattesats): 2.520 KR.

Eksempel på skatteberegning for udlejning af konventionelle køretøjer

Du udlejer en benzinbil for 20.000 kr. om året og skal betale 2.550 kr. i afgift.

Beregning
 1. Lejeindtægt: 20.000 kr.

 2. Bundfradrag: -11.500 kr.

 3. Beløb efter bundfradrag: 8.500 kr.

 4. 40% fradrag: -3.400 kr.

 5. Skattepligtig indkomst (efter fradrag): 5.100 kr.

 6. Skat (ved 50% skattesats): 2.550 kr.

Yderligere overvejelser

Bundfradraget er fælles for udlejning af biler, både og autocampere, men påvirkes ikke af fradraget for privat udlejning af ferie- og helårshuse.

Hvis man bruger flere personers bundfradrag, skal man være opmærksom på reglerne for gaveafgift, især hvis disse personer ikke er ens ægtefælle, samlever, forældre eller børn. Det er et krav, at I deler indtægten fra udlejningen, hvis der bruges flere personers bundfradrag.

Regnskabsmæssigt fradrag

Hvis du vælger det regnskabsmæssige fradrag, kan du trække udgifter i forbindelse med udlejning af din bil fra din samlede årlige lejeindtægt. Dette gøres ved at beregne, hvor stor en procentdel af bilens samlede årlige kilometer, der udgøres af udlejning.

Hvis bilens udlejningforbrug fx udgør 20 % af dens samlede årlige kilometer, kan du trække 20 % af dine samlede årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen fra samt bilens anslåede årlige afskrivning.

Udgifter til drift og vedligeholdelse

Du kan trække den del af dine udgifter til drift og vedligeholdelse fra, som vedrører udlejningen. Disse udgifter kan omfatte omkostninger til service, dæk, grøn ejerafgift, forsikring, renteudgifter, leasingydelser, førstegangsydelser osv.

Med udgangspunkt i eksemplet ovenfor, hvor udlejningen udgør 20 % af bilens samlede kilometertal, vil du således kunne trække 20 % af dine udgifter til drift og vedligeholdelse fra din samlede årlige lejeindtægt, før du opgiver indtægten på din selvangivelse.

Anslået årlig afskrivning

Du kan også få fradrag for en forholdsmæssig del af bilens anslåede årlige afskrivning.

Fradraget for den anslåede årlige afskrivning beregnes ligeledes ved at bestemme, hvor stor en procentdel af den samlede årlige kørsel, der udgøres af udlejning. Denne procentdel kan også trækkes fra din samlede årlige udlejningsindtægt, før du opgiver indtægten på din selvangivelse.

Logbog og regnskab

Som en forudsætning for at bruge det regnskabsmæssige fradrag skal du føre regnskab og gemme kvitteringer for alle udgifter relateret til bilen i løbet af indkomståret. Dette fungerer som din dokumentation for, at du er berettiget til fradraget.

Derudover skal du føre en logbog for at beregne den procentdel af dine udgifter, der vedrører leje af bilen. I logbogen skal du notere bilens kilometertal i begyndelsen og slutningen af indkomståret samt kilometertallet før og efter hver udlejning. Kilometertallet ved starten og slutningen af dine udlejninger fremgår af lejekontrakten for hver udlejning, når du bruger kontrakten i vores app. Du kan finde kontrakterne for dine tidligere udlejninger i dit overblik over udlejninger på din profil under sektionen "Lejeaftaler".

Andre overvejelser

Du kan ikke få fradrag for et tab. Hvis dine årlige udgifter overstiger dine årlige indtægter, skal du ikke angive noget på din selvangivelse.

Særlige overvejelser for begge fradragsmodeller

 • Fælles fradrag: Fradragsmodellerne er fælles for forskellige typer af udlejning (biler, både, autocampere), men ikke for privat boligudlejning.

 • Regler for gaveafgift: Vær opmærksom på reglerne for gaveafgift, hvis flere personer, som ikke er i familie med hinanden, bruger bundfradraget.

 • Momsregistrering: Hvis din udlejningsindtægt overstiger 50.000 kr. inden for 12 måneder, skal du momsregistreres.

Indberetning til skattemyndighederne

Siden 1. januar 2023 har EU-direktivet DAC7 krævet, at digitale platforme som GoMore indsamler, verificerer og rapporterer skatteoplysninger for deres brugere. GoMore håndterer dette automatisk for dig og sikrer, at du overholder dansk skattelovgivning.

Ved at forstå og bruge disse skatteregler sikrer du, at dine udlejningsaktiviteter er både rentable og i overensstemmelse med dansk skattelovgivning.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun vejledende og udgør ikke juridisk rådgivning. Kontakt din lokale skattemyndighed for at få specifik vejledning om dine forhold.

Fandt du, hvad du skulle bruge?