Hvis uheldet er ude


Vi anbefaler, at du altid tager billeder af skaderne på bilerne med din mobil, så omfanget og involvering kan dokumenteres.

Er der sket personskade

 • Ring straks 112.
 • Bed eventuelle vidner om at vente på politiet eller noter som minimum, navn, adresse og telefonnummer på vidnerne.

Er der udelukkende sket skade på materiel

 • Lejer skal udfylde en skadesbeskrivelse, som findes i bilens infoblad eller på anden vis skriftligt beskrive skaden i noterne på sin smartphone. Sørg for at få så mange oplysninger som muligt om eventuel modpart og vidner inkl. navn, adresse og telefonnummer og lav en skriftlig beskrivelse af forløbet.
 • Lejer skal overfor modpart oplyse, at bilen er lejet via GoMore, og at bilen i udlejningsperioden er forsikret hos Tryg Forsikring under policenummer: 620 9027 276.
 • Er skaden alvorlig, skal lejer straks kontakte ejer.

Kan bilen ikke køre efter skade eller får bilen driftstop

 • Billeje af erhvervsudlejet bil: Erhvervsudlejere leverer deres egen forsikring og vejhjælp, som minimum inkluderer ansvar- og kaskoforsikring samt vejhjælp. Du finder oplysningerne på vejhjælp under "Godt at vide om bilen" i din lejebooking eller ved at kontakte udlejer.
 • Billeje af privatudlejet bil:
 • Tryg Vejhjælp dækker i Danmark samt i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet ”Grønt kort ordningen”, hvis tilkøb af udlandskørsel fremgår af lejeaftalen.
 • Tryg Vejhjælp yder assistance ved uheld eller uforudset driftsstop, fx ved starthjælp, skift af hjul, oplukning af bildør, fritrækning ved fastkørsel eller udbringning af brændstof på nedbrudstedet.
 • Kan bilen ikke fortsætte ved egen kraft, yder Tryg Vejhjælp assistance i form af bjærgning eller transport. Transporten af bilen sker altid til nærmeste værksted, der kan reparere bilen.
 • Ved kørsel i DK: Kontakt Tryg Vejhjælp på +45 72 24 23 41 og oplys policenummer: 620 9027 276 samt at bilen er lejet via GoMore.
 • Lejer skal altid kontakte ejer og informere om hvad der er sket, samt hvor bilen transporteres hen. Ejers kontaktinformationer findes under din lejeaftale eller på kvitteringen for lejen, som du har modtaget på mail.
 • Ved kørsel i udlandet: Kontakt hurtigst muligt ejer med henblik på beslutning om reparation. Herefter kan Tryg Vejhjælp Europa kontaktes på +45 72 24 23 41 for bugsering til nærmeste egnede værksted. Oplys policenummer: 620 9027 276 samt at bilen er lejet via GoMore.

Aflevering af bil med skade

 • Lejer og udlejer skal i fællesskab gå bilen efter og sikre, at skaden er korrekt beskrevet i skadesbeskrivelsen i bilens lejekontrakt.
 • Lejer og udlejer skal begge skrive under på lejekontrakten.

Anmeldelse af skade

 • Lejer skal hurtigst muligt og senest 24 timer efter lejemålets afslutning anmelde skaden.
 • Skaden anmeldes ved at kontakte GoMore på +45 89 88 99 01 eller support@gomore.dk eller ved at udfylde en online blanket til skadesanmeldelse.

Ved hærværk eller tyveri

 • Lejer skal straks anmelde hærværk eller tyveri af bilen til politiet, og samtidig skal lejer kontakte ejer og oplyse om hændelsen.
 • Lejer skal hurtigst muligt og senest 24 timer efter lejemålets afslutning anmelde tyveri eller hærværk til GoMore.
 • Skaden anmeldes ved at kontakte GoMore på +45 89 88 99 01 eller support@gomore.dk eller ved at udfylde en online blanket til skadesanmeldelse.

Ved glasskade

 • Får bilens rude et stenslag, bør stenslaget blive repareret straks for at undgå at skaden udvikler sig.
 • Anmeldelse af stenslaget skal ske umiddelbart efter, men kræver ikke accept fra Tryg, så længe stenslaget kan limes og ruden ikke skal udskiftes.
 • Kontakt CARGLASS på +45 45 20 40 49 og oplys policenummer: 620 9027 276 samt at bilen er lejet via GoMore.

For ejer

Reparation af skade

 • Når skaden er anmeldt til GoMore, sendes anmeldelsen videre til Tryg som vil kontakte ejer med henblik på værkstedsvalg og det videre forløb.
 • Ejer eller lejer må ikke køre på værksted før Tryg har godkendt dette.
 • Når bilen kommer på værksted, skal det oplyses, at skaden er sket i forbindelse med udlejning via GoMore, og at bilen er forsikret hos Tryg Forsikring.
 • Policenummer og skadenummer skal oplyses. Policenummer er 620 9027 276. Skadenummer sendes til ejer, når skaden er anmeldt til Tryg.
 • Det er vigtigt at gøre værkstedet opmærksom på, at bilens almindelige forsikring ikke skal anvendes.
 • Lånebil er ikke inkluderet i forsikringen, men Tryg Forsikring kan anbefale dig et værksted, hvor du bl.a. får udvidet garanti på reparationen og lånebil stillet til rådighed.

Er du i tvivl eller har spørgsmål?

 • Kontakt GoMore på +45 89 88 99 01 eller via support@gomore.dk.