Hvordan kan vi hjælpe?

Hjælp hjem Lift Hjælp til bilister Kørsel og forsikring

Kørsel og forsikring

De præcise forsikrings- og erstatningsmæssige konsekvenser for chaufføreren, passagerer og andre potentielle skadelidte afhænger både af chaufførers individuelle forsikringsdækning og af de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende omkring skaden.

Generelt bør chaufførers lovpligtige ansvarsforsikring dække skader på både passagerer og andre skadelidte i tilfælde af en trafikulykke, men ikke nødvendigvis skader på chaufføren selv.

Du kan finde mere information om de forsikringsmæssige aspekter i forbindelse med samkørsel på Forsikring&Pensions hjemmeside, eller du kan kontakte det relevante forsikringsselskab for at få yderligere hjælp.

Fandt du, hvad du skulle bruge?