Hvordan kan vi hjælpe?

Hjælp Biludlejning Hjælp til lejere Kilometer og overkørte kilometer ved biludlejning

Kilometer og overkørte kilometer ved biludlejning

Reglerne omkring kilometer, når du lejer en bil på GoMore, kan variere afhængigt af, om du vælger en bil, som er Nøglefri eller en bil, som ikke er Nøglefri. Her er, hvad du skal vide som lejer i begge situationer:

Nøglefri leje

Oversigt over inkluderede kilometer:

 • Inkluderede kilometer: Når du lejer en GoMore Nøglefri bil, er der inkluderet et bestemt antal kilometer i prisen baseret på lejens varighed. Disse er beregnet til at dække normal slitage.

 • Brændstofomkostninger: Som lejer er du ansvarlig for brændstofomkostningerne i lejeperioden.

Administration af kilometer:

 • Aflæses automatisk: GoMore-appen aflæser og registrerer automatisk de kilometer, du kører fra start til slut.

 • Køb ekstra kilometer: Hvis du forventer at overskride de inkluderede kilometer, kan du købe ekstra kilometer til en lavere pris end prisen for de overskredne kilometer. Det kan du gøre, når du booker en bil, eller før din leje starter. Det er ikke muligt at købe ekstra kilometer, når lejen er startet.

Overkørte kilometer:

 • Hvis du overskrider de inkluderede kilometer, vil du blive opkrævet et gebyr, der er 50 % højere end standardkilometertaksten.

 • Afregning: Alle overskridelser håndteres i appen, og eventuelle gebyrer behandles automatisk.

Løsning ved uenigheder:

 • Hvis du er uenig i de registrerede kilometer, skal du kontakte GoMore Support inden for 24 timer, efter at lejen er afsluttet for at løse problemet.

Leje af bil, som ikke er Nøglefri

Oversigt over inkluderede kilometer:

 • Kilometergodtgørelse: Ligesom ved Nøglefri leje får du et bestemt antal kilometer, der dækker slitage.

 • Brændstofansvar: Du er ansvarlig for brændstofomkostningerne.

Køb af ekstra kilometer:

 • Det anbefales at købe ekstra kilometer på bookingtidspunktet, hvis du forventer at køre mere end de inkluderede kilometer.

Procedure ved overkørte kilometer:

 • Registrering af overkørte kilometer: Du og udlejer skal manuelt registrere alle kilometer over den tilladte mængde i lejekontrakten.

 • Omkostninger ved overkørte kilometer: Kørsel ud over de inkluderede eller tilkøbte kilometer koster dig 50 % mere end den almindelige kilometerpris.

 • Afregning af overkørte kilometer: Overkørte kilometer skal registreres i lejekontrakten og afregnes via vores app.

Håndtering af kilometeruenigheder:

 • Dokumentation og aftale: Opkrævningen for overkørte kilometer sker først, når lejekontrakten er afsluttet via vores app.

 • Umiddelbar handling påkrævet: Hvis der er uenighed om antallet af kørte kilometer, skal du kontakte GoMore Support inden for 24 timer efter at lejen er afsluttet for at diskutere uoverensstemmelsen.

At forstå retningslinjerne for kilometer vil hjælpe dig med at administrere dine kilometer effektivt, uanset om du vælger en Nøglefri eller ikke-Nøglefri leje. God rejse!

Fandt du, hvad du skulle bruge?