Følg din CO2-besparelse

· 18. januar 2021

Danmark har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 og at være CO2-neutral i 2050. Det er et ambitiøst mål, men det er også nødvendigt at være ambitiøse, hvis vi sammen med resten af planeten skal gøre os håb om en bæredygtig fremtid.

Der er behov for mange forskellige virkemidler for, at vi som land og som planet kan blive bæredygtige. Bildeling er et af dem. Der produceres mange flere biler, end vi egentlig har brug for. Hvis vi blev bedre til at deles om bilerne, kunne vi nøjes med langt færre biler. Det ville være godt, både for CO2-udledningen og for miljøet i byerne.

Bildeling er ikke bare et af de mulige virkemidler, men et af de bedste virkemidler. Flere tænketanke har peget på bildeling som den mest omkostningseffektive måde at reducere CO2-udledningen på inden for cirkulær økonomi. Faktisk er det så omkostningseffektivt, at det slet ikke vil koste os penge at reducere CO2-udledning med bildeling, men at vi kan spare penge samtidig med, at vi sparer CO2. Se fx rapporten fra den anerkendte Ellen MacArthur Foundation.

For at gøre det tydeligt, hvordan bildeling bidrager til reduktion af CO2, har vi udvidet vores CO2-tæller på GoMore-medlemmers profiler. Vi har indtil nu haft en tæller for samkørsel, men nu er biludlejning kommet med i regnskabet. Tallet for biludlejning og samkørsel viser, hvor meget CO2, der er sparet ved at leje en bil frem for at købe egen bil, eller ved at dele et lift med andre frem for at køre alene i bil.

Vores beregningsmodel og antagelser kan naturligvis diskuteres. Netop for at muliggøre diskussion og fælles fremskridt i forståelsen af, hvordan bildeling har positiv effekt på CO2-udledningen, beskriver vi i vores FAQ detaljerne bag vores beregningsform.

Hjælp os gerne med at sprede budskabet om, at bildeling er en del af fremtidens løsninger, og del også gerne jeres viden om bildeling og CO2-reduktion med os. Og mere end noget andet, fortsæt endelig jeres gode indsats og del bilerne med hinanden. Det er der, vi sammen kan gøre en forskel.

Matias Møl Dalsgaard
Direktør