Bidrag til en grønnere jul

Ellen Hougaard
Ellen Hougaard · 1. december 2021

Hvert år håber de fleste af os på en hvid jul. Selvom sneen lige nu daler flere steder, bliver håbet hvert år mere og mere spinkelt. Derfor drømmer vi også om en grøn jul.

Det håb er lidt mere realistisk og i høj grad på sin plads: En jul hvor vi passer på planeten og ændrer nogle af vores vaner til det bedre.

Danmark har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 og være CO2-neutral i 2050. Det er et ambitiøst mål, og der er en lang rejse fra, hvor vi er i dag til et klimaneutralt samfund.

Biler står for en betydelig del af verdens forurening. 28% af Danmarks CO2-udledning kommer i dag fra transport. Det er her, GoMore kan hjælpe med biludlejning og samkørsel.

I løbet af julemåneden deler vi viden om biler og deling af biler. Der er muligvis lange udsigter til en hvid jul, men hvis vi bliver bedre til at deles, kunne julen måske blive lidt grønnere.

Hvor er vi i dag?

Vores byer er fyldt med parkerede biler. Der er over 2,7 millioner biler i Danmark. Antallet er steget med 44% siden 2000.

De mange biler giver et enormt spild af ressourcer. Den gennemsnitlige bil holder parkeret i 23 ud af døgnets 24 timer. Når bilerne er i brug, sidder der i snit kun 1,3 person i dem. Det svarer til en udnyttelsesgrad af bilerne på 1%.

Trods klimamål fortsætter udviklingen i den forkerte retning. Frem mod 2030 forventes antallet af biler at stige til 3,5 millioner. Det betyder, at alle danskere kan sætte sig ind i en bil uden at tage et eneste bagsæde i brug.

Hvor skal vi hen?

Vi skal have færre biler og en bedre udnyttelse af dem.

Hvis vi blev bedre til at deles om bilerne, kunne vi nøjes med halvt så mange biler i byerne. GoMores målsætning er at reducere antallet af biler i danske byer med 100.000 inden 2030. 

Hvad kan du gøre?

Julen er den travleste rejsetid, og det er en oplagt måned at tænke mere grøn transport. Sammen kunne vi ændre vores vaner og rejse grønt hjem til landets mange julestuer.

Den mest klimavenlige rejse foregår med bildeling, tog, bus eller cykel. GoMore kan hjælpe til med samkørsel og biludlejning.

Du kan oprette et lift, når du skal fra Sjælland til Jylland, udleje din bil hvis du ikke selv skal bruge den eller leje en bil og fylde den med familie og glade GoMore passagerer.

Når vi deler vores biler med hinanden, får færre mennesker behov for at eje egen bil. På den måde kan vi reducere trængslen i byerne og CO2-udledningen fra produktionen af nye biler.

Sådan bidrager bildeling til en grønnere jul

Bildeling er et af de bedste virkemidler til at reducere CO2-udledningen fra transport. Flere analytikere har peget på bildeling som den mest omkostningseffektive måde at reducere CO2-udledningen på inden for cirkulær økonomi. Tænketanken Material Economics har regnet på omkostningerne ved forskellige virkemidler inden for cirkulær økonomi.

Du kan finde grafen og læse mere i rapporten fra Material Economics.

Helt til venstre i grafen kan du se, at bildeling har en negativ omkostning per reduceret ton CO2. Det betyder, at bildeling er så effektivt, at vi faktisk kan spare penge samtidig med, at vi sparer CO2.

For at gøre det tydeligt, hvor meget CO2 vi kan spare med bildeling, har vi udviklet en CO2-tæller for biludlejning og samkørsel på alle GoMore-medlemmers profiler. Tallet viser, hvor meget CO2, du sparer ved at leje en bil frem for at købe egen bil eller ved at dele et lift med andre frem for at køre alene i bil. Du kan læse mere om CO2-tælleren her.

Vi håber, at du vil fortsætte den gode indsats og rejse grønt, når du kan. Sammen kan vi tage et godt skridt på vejen til et grønt Danmark med færre biler.