Vi tager et nyt skridt for deling af biler

Matias Dalsgaard
Matias Dalsgaard · 10. marts 2022

GoMore begynder i den kommende tid at udleje biler i eget navn på Frederiksberg. Du finder bilerne i vores app, ligesom du finder andre lejebiler i appen. Der vil i første omgang være tale om få biler i eget navn, men hvis modellen er succesfuld, vil antallet vokse og blive udvidet til det øvrige København.

Modellen adskiller sig fra vores primære forretning, nabo-til-nabo biludlejning, ved at det er GoMore og ikke private borgere, der udlejer bilerne. Derudover vil man som lejer ikke opleve en mærkbar forskel. Bilerne vil være nøglefri og have GoMore-klistermærke på siden og bagpå.

Og hvorfor gør vi så det?

Vi gør det for at gøre det attraktivt for endnu flere borgere at leje, frem for at eje bil. Udlejningen i eget navn skal supplere vores nuværende nabo-til-nabo model, og langsigtet være med til at drive vækst også for nabo-til-nabo bildeling, som vores egen udlejning altså på ingen måde erstatter, tværtimod. Nabo-til-nabo bildeling er GoMores kerne, og mulighederne for nabo-til-nabo bildeling er enorme. Det vil vi altid holde fast i.

Alligevel vil nogle af jer, vores gode brugere, måske i første omgang tænke, at vi “konkurrerer” med vores øvrige biludlejere på platformen, når vi udlejer biler i eget navn. Men der er perioder, hvor vi centralt i de større byer har flere lejere end udlejere. Efterspørgslen på GoMore er større end udbuddet. Samtidig har erfaringen vist os, at der skal mange midler i brug, hvis vi for alvor skal skubbe på udviklingen af bildeling.

Nogle lejere vælger at bruge GoMore fordi det er billigt, andre fordi det er nemt, og andre igen fordi det er fleksibelt. Men der er også dem, som slet ikke bruger GoMore. Enten fordi de synes det er for besværligt, eller fordi de endnu ikke helt har tillid til at nabo-til-nabo bildeling er til at regne med. Dem skal vi også have i gang.

Vi arbejder hver dag på at gøre udvalget af nabo-til-nabo biler bedre og mere tilgængeligt. Over de sidste to år har vi i samarbejde med udlejere på GoMore installeret GoMore Nøglefri i næsten 1.000 biler i Danmark. Det er et stort skridt i den rigtige retning, og arbejdet fortsætter. Samtidig fokuserer vi også i vores daglige arbejde på at få udlejeres svarprocent, responstid og accept-rate så gode som muligt, samt at få andelen af biler med kvikbooking så høj som muligt. Alt sammen for at gøre det nemt at leje.

Men nu tager vi et næste skridt, som kan være med til at overbevise endnu flere om, at det er godt at leje frem for at eje. Med en egen flåde, vil vi have et garanteret ledigt udbud af biler. Det vil nogle lejere foretrække, og vi kan samtidig bruge denne flåde som back-up, hvis en nabo-til-nabo udlejning skulle glippe eller blive aflyst, eller hvis der er udsolgt af nabo-til-nabo biler.

Udviklingen i retning af bildeling frem for bilejerskab tager tid og er mange-facetteret. Den kræver også gode muligheder for at cykle og have adgang til offentlig transport i byerne, sådan at man har mange transportalternativer på hånden, hvis man ikke ejer bil. Og den kræver, at vi i GoMore hele tiden skubber på for flere og flere løsninger til flere og flere typer brugere.

Antallet af biler, som vi vil udleje i eget navn, vil som sagt være meget begrænset i første omgang. Vi vil følge udviklingen nøje. Vi vil ikke konkurrere med vores eksisterende udlejere, men trække flere gode lejere til platformen. Vi er kun i begyndelsen af, hvad bildeling kan udvikle sig til, og der er brug for mange løsninger for at sikre udviklingen frem mod en mere bæredygtig brug af biler.

Matias Møl Dalsgaard

Direktør