250.000 delinger i 2022

· 30. december 2022

Read English version below.

Tak for 2022, som snart bliver til 2023.

Alle år ender med at være særlige på deres helt egen måde, og 2022 blev ingen undtagelse.

Vi var nok mange, der havde håbet, at verden ville blive normal igen efter flere år med corona, men i stedet blev den mere usikker og mere ustabil.

Det er imidlertid blevet helt tydeligt, at vi lever i en tid, hvor vi sammen kommer længst ved at tænke og leve en lille smule anderledes, end vi generelt har været vant til. At være mere bevidste om de valg, vi træffer i hverdagen.

Det giver deleøkonomien os en række muligheder for. Muligheder, som både kan inspirere, motivere og stille konkrete løsninger til rådighed for mennesker her i Danmark og i resten af verden.

Vi er allerede godt i gang med at tage en mere ressource-bevidst livsstil til os, hvor vi i højere grad deler med hinanden. Vi holder ferie i andres hjem. Vi tager til fest i andres tøj. Og vi kører i biler, der ikke er vores. Alle sammen aktive ”hverdagsvalg”, som tilsammen gør en forskel for vores planet, pengepung og sociale sammenhængskraft.

Alene i vores GoMore-fællesskab her i Danmark har vi delt bil med hinanden flere 140.000 gange i 2022. Inkluderer vi også vores medlemmer i Spanien, Sverige, Finland, Schweiz og Østrig, har vi delt bil med hinanden flere end 250.000 gange i 2022.     

Det er dejligt at se, og vigtigt for at vi fortsat kan blive ved med at udvikle vores platform og få gjort deling af biler til noget helt naturligt og selvfølgeligt for de fleste.

Vi har stadig meget at udrette, men vi er godt på vej – takket været dig og alle vores øvrige gode medlemmer. Du er med til at gøre en forskel for din nabo og for planeten. Tak fordi du er med.

Jeg ser frem til, at vi i 2023 kan fortsætte det gode samarbejde og også løfte sløret for flere nye delevenlige tiltag. Det vil du høre mere om i løbet af året.

Hav et rigtig godt nytår.

Matias Dalsgaard

_____

Thank you for 2022, which will soon become 2023.

Every year ends up being special in its own way, and 2022 was no exception.

Many of us may have hoped that the world would return to normal after several years of corona, but instead it became more uncertain and more unstable.

It has become abundantly clear, however, that we live in a time when the best way for us to come together is to think and live a little bit differently than we have generally been used to. Being more conscious of the choices we make in our everyday lives.

The sharing economy offers us a number of opportunities to do just that. Opportunities that can inspire, motivate and provide concrete solutions for people here in Denmark and around the world.

We are already well on the way to embracing a more resource-conscious lifestyle, where we share more with each other. We go on vacation in other people’s homes. We go to parties in other people’s clothes. And we drive cars that aren’t ours. All active “everyday choices” that in combination make a difference to our planet, our wallets and our social cohesion.

In our GoMore community here in Denmark alone, we will have shared cars more than 140,000 times with eachother when we exit 2022. If we also include our members in Spain, Sweden, Finland, Switzerland and Austria, we will have shared cars with eachother more than 250,000 times in 2022.

That’s great to see, and important for us to keep developing our platform and make car sharing default and natural for most people.

We still have a lot to accomplish, but we’re well on our way – thanks to you and all our other great members. You’re helping to make a difference to your neighbour and to the planet. Thank you for joining us.

In 2023, I look forward to continuing our good work together and also unveiling more new share-friendly initiatives. You’ll hear more about that throughout the year.

Have a very happy new year.

Matias Dalsgaard